Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 46

Asimbi elamba ya Yesu mpe abiki

Asimbi elamba ya Yesu mpe abiki

MATAI 9:18-22 MARKO 5:21-34 LUKA 8:40-48

  • MWASI MOKO ABIKI MPO ASIMBI ELAMBA YA YESU

Ntango Yesu alongwe na Dekapolisi, ebele ya Bayuda oyo bafandaka na ngámbo ya nɔrdi-wɛsti ya libongo ya Mbu ya Galile bayei koyeba yango. Ekoki kozala ete mingi bayoki ete Yesu auti kokitisa mopɛpɛ makasi mpe mai, mpe bamosusu bayoki ndenge abikisaki mobali moko oyo azalaki na bademo. Na yango, “ebele mpenza ya bato” batɛlɛmi pembeni ya mbu, ekoki kozala na Kapernaume, mpo na koyamba Yesu. (Marko 5:21) Ntango akiti na libongo, bayoki esengo mpo bazalaki mpenza na mposa ya komona ye.

Yairuse mokambi moko ya sinagoga, ntango mosusu oyo ya Kapernaume, azali moko ya bato oyo bazali na mposa makasi ya komona Yesu. Akwei na makolo ya Yesu mpe abondeli ye mbala na mbala boye: “Mwana na ngai ya moke ya mwasi akómi mpenza na nsuka. Nalɔmbi yo, yaká mpe tyá mabɔkɔ na yo likoló na ye mpo ayoka malamu mpe abika.” (Marko 5:23) Yesu akosala nini lokola Yairuse abondeli ye na motema moko asalisa mwana na ye kaka moko ya mwasi, oyo azali na mbula 12 mpe oyo alingaka mingi?​—Luka 8:42.

Ntango Yesu azali kokende na ndako ya Yairuse, akutani na likambo mosusu ya mpasi mpenza. Mingi ya bato oyo bazali kokende elongo na Yesu bazali na esengo, bazali komituna soki akosala likamwisi mosusu. Kasi, mwasi moko oyo azali na katikati ya ebele wana ya bato azali na maladi oyo ezali konyokola ye mingi, mpe azali kokanisa yango mingi.

Mwasi Moyuda yango azali na maladi ya kotanga makila oyo esali mbula 12 mobimba. Akendá epai ya minganga ndenge na ndenge, asilisá mbongo na ye na bankisi oyo basɛngaki ye amɛla, kasi esungaki ye te. Kutu, “akómaki nde na mpasi koleka.”​—Marko 5:26.

Ndenge oyebi yango, longola kolɛmbisa ye, maladi yango ezali mpe kotungisa mpe koyokisa ye nsɔni. Balobelaka maladi ya boye na miso ya bato te. Longola yango, na Mibeko ya Moize, mwasi oyo azali kotanga makila azali mbindo. Moto nyonso oyo asimbi ye to elamba na ye oyo ezwi mwa makila asengeli kosukola mpe kozala mbindo tii na mpokwa.​—Balevi 15:25-27.

Mwasi yango “ayokaki makambo etali Yesu,” mpe sikoyo amoni ye. Lokola azali mbindo, ayei nsimansima na katikati ya ebele wana ya bato na mayele, azali koloba boye: “Soki nasimbi kaka elamba na ye ya likoló nakobika.” Ntango asimbi nsɔngɛ ya elamba ya Yesu, ayoki mbala moko ete makila yango etiki kobima! ‘Abikaki na maladi wana ya mpasi.’​—Marko 5:27-29.

Na nsima, Yesu alobi boye: “Nani asimbi ngai?” Okanisi ete mwasi yango ayoki ndenge nini na maloba wana? Petro aboyi maloba wana ya Yesu mpe alobi na ye boye: “Ebele ya bato batondani pembenipembeni na yo mpe bazali kokanganakangana na yo.” Bongo, mpo na nini Yesu atuni, “Nani asimbi ngai?” Yesu alobi boye: “Moto moko asimbi ngai, mpo nayoki nguya ebimi ngai.” (Luka 8:45, 46) Ya solo, kobikisama yango esalemi na nguya oyo ebimi na nzoto ya Yesu.

Lokola mwasi yango amoni ete likambo yango eyebani, akwei na makolo ya Yesu na kobanga mpe kolɛnga. Alobi solo liboso ya bato nyonso mpo na maladi na ye mpe ndenge oyo auti kobikisama. Na boboto nyonso, Yesu alobi na ye boye: “Mwana na ngai, kondima na yo ebikisi yo. Kende na kimya, mpe biká na maladi na yo ya mpasi.”​—Marko 5:34.

Emonani polele ete moto oyo Nzambe aponi mpo ayangela mabele azali na boboto, na motema mawa, asukaka kaka na kotyela bato likebi te kasi azali mpe na nguya ya kosalisa bango!

Makambo mosusu

BABUKU MPE MWA BABUKU

Bampasi ekosila mokolo mosusu?

Biblia elobi ete Nzambe ayinaka kozanga bosembo mpe atyelaka bato likebi. Yango elimboli nini mpo na yo?

Pusaná penepene na Yehova

“Koyeba bolingo ya Klisto”

Ndenge misato oyo Yesu amonisaki na ndenge ya kokoka bolingo ya Yehova.