Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 98

Bantoma baluki lisusu kozala na esika ya lokumu

Bantoma baluki lisusu kozala na esika ya lokumu

MATAI 20:17-28 MARKO 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • YESU ALOBELI LISUSU LIWA NA YE

  • ASOLOLI NA BANTOMA MPO NA MPOSA NA BANGO YA KOZALA NA ESIKA YA LOKUMU

Lokola Yesu ná bayekoli na ye basilisi mobembo na bango na sudi ya Perea mpo na kokende na Yerusaleme, bakatisi Ebale ya Yordani pene ya Yeriko. Bato mosusu bakei elongo na bango mpo na Elekeli ya mobu 33 T.B.

Yesu azali kotambola liboso ya bayekoli, azali na ekateli ya kokóma na engumba na ntango ebongi mpo na elekeli. Kasi bayekoli bazali kobanga. Kala mingi te, ntango Lazare akufaki mpe ntango Yesu asengelaki koleka na Perea mpo na kokende na Yudea, Toma ayebisaki bayekoli mosusu ete: “Biso mpe tókende, mpo tókufa na ye elongo.” (Yoane 11:16, 47-53) Yango wana, kokende na Yerusaleme ezali likama, mpe bayekoli bazali na ntina ya kobanga.

Mpo na kobongisa makanisi ya bantoma na ye mpo na makambo oyo ezali liboso, Yesu amemi bango mopanzi mpe ayebisi bango ete: “Tozali komata na Yerusaleme, mpe bakokaba Mwana ya moto na mabɔkɔ ya banganga-nzambe bakonzi ná bakomeli, mpe bakokatela ye etumbu ya liwa, mpe bakokaba ye na mabɔkɔ ya bato ya bikólo mpo na kosɛka ye mpe kobɛta ye fimbo mpe kobaka ye na nzete, mpe na mokolo ya misato akolamuka.”​—Matai 20:18, 19.

Oyo ezali mbala ya misato oyo Yesu alobeli liwa na ye mpe lisekwa na ye epai ya bayekoli na ye. (Matai 16:21; 17:22, 23) Kasi, mbala oyo Yesu alobi ete akobomama likoló ya nzete. Bayoki ye atako bazali te kokanga ntina ya makambo alobi. Mbala mosusu bazali kozela kozongisama ya bokonzi ya Yisraele na mabele, mpe kosepela na nkembo ná lokumu na bokonzi ya Kristo awa na mabele.

Mama ya ntoma Yakobo mpe Yoane, oyo mbala mosusu ezali Salome, azali mpe na kati ya bato oyo bazali kosala mobembo. Yesu apesaki bayekoli wana mibale nkombo oyo elakisi “Bana  ya Nkake,” kozanga ntembe mpo bazali na ezaleli ya nkanda makasi. (Marko 3:17; Luka 9:54) Na bantango mosusu, bango mibale bazali na mokano ya kozwa esika ya lokumu na Bokonzi ya Kristo. Mama na bango ayebi likambo yango. Ayei sikoyo epai ya Yesu kolobela bana na ye, afukami mpe azali kosɛnga bámonisela ye boboto. Yesu azongiseli ye boye: “Olingi nini?” Ye alobi na Yesu ete: “Lobá ete bana na ngai oyo mibale báfanda, moko na lobɔkɔ na yo ya mobali mpe moko na lobɔkɔ na yo ya mwasi, na bokonzi na yo.”​—Matai 20:20, 21.

Likambo wana euti mpenza epai ya Yakobo mpe Yoane. Nsima ya kolobela nsɔni mpe kosambwa oyo ezali kozela ye, Yesu ayebisi bango ete: “Boyebi likambo oyo bozali kosɛnga te. Bokoki komɛla kɔpɔ oyo ngai nalingi namɛla?” Balobi na ye ete: “Tokoki.” (Matai 20:22) Tii sikoyo, ekoki kozala ete bayebi naino ndimbola ya maloba wana te mpo na bango.

Kasi, Yesu ayebisi bango ete: “Ya solo bokomɛla kɔpɔ na ngai, kasi kofandisa moto na lobɔkɔ na ngai ya mobali mpe na lobɔkɔ na ngai ya mwasi ezali likambo na ngai te, ezali nde esika ya baoyo Tata na ngai abongiselá bango yango.”​—Matai 20:23.

Bayekoli mosusu basiliki ntango bayoki makambo oyo Yakobo ná Yoane basɛngaki. Mbala mosusu Yakobo ná Yoane bamonisi polele makanisi na bango epai ya bayekoli mosusu mpo na koyeba nani aleki monene? (Luka 9:46-48) Ezala ndenge nini, likambo basɛngaki emonisi ete bayekoli 12 basaleli te toli oyo Yesu apesaki bango ya komitambwisa lokola moto oyo aleki mpenza moke. Mposa na bango ya kokóma bato minene ezali kaka.

Yesu azwi ekateli ya kosilisa matata wana mpe likunya oyo yango ebimisi. Yesu ayanganisi bantoma zomi na mibale mpe apesi bango toli oyo ya bolingo; alobi ete: “Boyebi ete baoyo bamonanaka ete bazali koyangela bikólo balakisaka bango bokonzi na bango mpe bato na bango ya minene bayokisaka bango bokonzi na bango. Ezali bongo te epai na bino; kasi moto nyonso oyo alingi kozala moto monene na kati na bino asengeli kozala mosaleli na bino, mpe moto nyonso oyo alingi kozala moto ya liboso na kati na bino asengeli kozala moombo ya bato nyonso.”​—Marko 10:42-44.

Yesu alobeli ndakisa na ye, yango nde basengeli kolanda. Alobi ete: “Mwana ya moto ayaki, mpo básalela ye te, kasi mpo na kosalela mpe kopesa molimo na ye lisiko na esika ya bato mingi.” (Matai 20:28) Na boumeli ya mbula misato na ndambo, Yesu asalelaki basusu. Mpe akosala lisusu koleka na ndenge akokufa mpo na bato nyonso! Bayekoli na ye basengeli kozala na ezaleli ya kosalela basusu lokola Kristo na esika ya kozela ete basusu básalela bango, kozala moto oyo aleki moke na esika ya koluka lokumu.