Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 87

Salelá bwanya mpo ozala malamu lobi

Salelá bwanya mpo ozala malamu lobi

LUKA 16:1-13

  • NDAKISA YA KAPITA OYO AZALAKI MOYENGEBENE TE

  • ‘ZWÁ BANINGA’ NA NZELA YA BOMƐNGO NA YO

Ndakisa ya mwana oyo abungaki, oyo Yesu autaki kolobela, ekamwisaki bakɔngɔli-mpako, bakomeli mpe Bafarisai oyo bayokaki ete Nzambe alingaka kolimbisa basumuki oyo babongoli motema. (Luka 15:1-7, 11) Sikoyo Yesu azali kosolola na bayekoli na ye. Asaleli ndakisa mosusu, na mbala oyo asaleli ndakisa ya moto moko ya bomɛngo oyo bayebisaki ye ete mobateli ya biloko to kapita ya ndako na ye atambwisi makambo na ndenge ya malamu te.

Yesu alobi ete bafundi kapita yango ete asaleli biloko ya nkolo na ye na ndenge ya mabe. Na yango, nkolo wana ayebisi kapita yango ete akolongolama. Kapita yango amituni boye: “Nasala nini, mpo nkolo na ngai akolongola ngai mosala? Nazali na makasi mingi te ya kotimola, nazali mpe koyoka nsɔni ya kosɛngasɛnga.” Mpo na kobongisa bomoi na ye ya lobi, azwi likanisi oyo: “Nayebi oyo nakosala, mpo ntango bakolongola ngai na mosala, bato báyamba ngai na bandako na bango.” Abengi mbala moko bato oyo bazali na nyongo, mpe atuni bango: “Ozali na nyongo ya nkolo na ngai boni?”​—Luka 16:3-5.

Oyo ya liboso alobi: “Bati nkama moko (100) ya mafuta ya olive” to litrɛ 2 200 ya mafuta. Moto yango ya nyongo asengeli kozala na elanga monene ya olive to kozala motɛki monene ya mafuta. Kapita ayebisi ye ete: “Kamatá mokanda na yo ya boyokani mpe fandá, komá nokinoki ntuku mitano (50), to [litrɛ 1 100].”​—Luka 16:6.

Kapita atuni mosusu: “Bongo yo, ozali na nyongo boni?” Moto yango alobi: “Korosi nkama moko (100) ya blé,” to litrɛ 22 000. Kapita ayebisi moto yango: “Kamatá mokanda na yo ya boyokani mpe komá ntuku mwambe (80).” Akitiseli ye nyongo mingi mpenza.​—Luka 16:7.

Lokola kapita yango azali naino na mokumba ya makambo ya mbongo ya nkolo na ye, tokoki koloba azali na lotomo ya kokitisa nyongo oyo bato bazali na yango epai ya nkolo na ye. Lokola akitisi nyongo oyo bato wana bazali na yango, azwi baninga oyo bakoki komonisela ye motema mawa ntango mosala na ye ekosila.

Na nsima, nkolo na ye ayei koyeba likambo oyo esalemaki. Atako likambo oyo esalemaki ezali na litomba te mpo na nkolo yango, nkolo yango asepeli na kapita wana mpe apesi ye longonya mpo “atako azalaki [kapita] moyengebene te,” kasi “amonisaki mayele [bwanya].” Yesu abakisi ete: “Bana ya ntango oyo bazali na mayele epai ya libota na bango koleka bana ya pole.”​—Luka 16:8.

Yesu alobi te ete mayele mabe ya kapita wana ezali malamu, alendisi mpe bato te ete básalaka mimbongo ya kobuba bato. Kasi, alingi mpenza koloba nini? Alendisi bayekoli na ye ete: “Bózwa baninga na nzela ya bomɛngo oyo ezangi boyengebene, mpo, ntango ekosila, bango báyamba bino na bisika ya kofanda ya seko.” (Luka 16:9) Ya solo, liteya oyo tokoki kozwa awa ezali ete tómonaka mosika mpe tósalelaka bwanya.  Basaleli ya Nzambe, to “bana ya pole,” basengeli kosalelaka bozwi na bango na bwanya, mpe kobosana te ete bomoi ya seko ekozala na mikolo ezali koya.

Kaka Yehova Nzambe ná mwana na ye nde bakoki koyamba moto na Bokonzi ya likoló to na Paradiso awa na mabele oyo ekoyangelama na Bokonzi yango. Biso mpe tosengeli kokóma baninga na bango soki tozali kosalela bozwi na biso mpo ete matomba ya Bokonzi ekende liboso. Atako wolo, palata mpe biloko mosusu ya motuya ekoki kobeba to kopɔla, kasi elikya na biso ya bomoi ya seko ekozala mpenza likambo ya solosolo.

Yesu alobi mpe ete baoyo bazali sembo mpo na kobatela mpe kosalela biloko ya motuya to biloko mosusu oyo bazali na yango, bakozala mpe sembo mpo na kobatela biloko minene to ya ntina mingi. Yesu alobi lisusu ete: “Yango wana, soki bozali sembo te na likambo ya bomɛngo oyo ezangi boyengebene, nani akopesa bino bomɛngo ya solosolo [na ndakisa matomba ya Bokonzi]?”​—Luka 16:11.

Yesu amonisi bayekoli na ye ete bakosɛnga bango makambo mingi soki balingi koyambama “na bisika ya kofanda ya seko.” Moto moko te akoki kozala mosaleli ya solo ya Nzambe mpe kozala moombo ya biloko to bomɛngo oyo ezangi boyengebene. Yesu asukisi ete: “Mosali na kati ya ndako akoki kozala moombo ya bankolo mibale te; mpo to akoyina oyo mpe akolinga mosusu, to akokangama na oyo mpe akotyola mosusu. Bokoki te kozala baombo ya Nzambe mpe ya Bomɛngo.”​—Luka 16:9, 13.