Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 92

Bato zomi ya maba babikisami​—Moko amonisi botɔndi

Bato zomi ya maba babikisami​—Moko amonisi botɔndi

LUKA 17:11-19

  • YESU ABIKISI BATO ZOMI YA MABA

Mpo na kokima mwango mabe ya Sanedrina mpo na koboma ye, Yesu akei na engumba Efraime, mwa moke na nɔrdi-ɛsti ya Yerusaleme. Atikali kuna ná bayekoli na ye, mosika ya banguna na ye. (Yoane 11:54) Kasi, ntango ya Elekeli ya mobu 33 T.B. ezali kobɛlɛma, na yango, eumelaki te, Yesu asali mobembo lisusu. Akei na nɔrdi ya Samaria mpe na Galile, mobembo na ye ya nsuka na engumba wana liboso akufa.

Na ebandeli ya mobembo, ntango Yesu azali kokende mboka na mboka, akutani na bato zomi oyo bazali na maba. Maladi wana mabe ebebisaka biteni mosusu ya nzoto, na ndakisa misapi ya mabɔkɔ, ya makolo to matoi. (Mitángo 12:10-12) Mibeko ya Nzambe esɛngi ete moto ya maba abelela ete: “Mbindo, mbindo!” mpe asengeli te kofanda esika moko na bato.​—Balevi 13:45, 46.

Yango wana, bato wana zomi ya maba bazali mosika na Yesu. Atako bongo, bagangi makasi mpenza ete: “Yesu, Molakisi, yokelá biso mawa!” Ntango amoni bato yango ya maba, Yesu alobi na bango ete: “Bókende mpe bómilakisa epai ya banganga-nzambe.” (Luka 17:13, 14) Na ndenge yango, Yesu atosi mobeko ya Nzambe oyo epesi banganga-nzambe lotomo ya koloba ete bato oyo babɛlaki maladi ya maba babiki to bakómi pɛto. Na nsima, bakoki sikoyo kozala na libaku ya kofanda na bato oyo bazali nzoto kolɔngɔnɔ.​—Balevi 13:9-17.

Bato wana zomi ya maba bazali na elikya na nguya ya kosala makamwisi oyo Yesu azali na yango. Bakei komona banganga-nzambe, ata liboso ya kobikisama. Ntango bazali na nzela, kondima na bango epai ya Yesu ezwi mbano. Babandi komona mpe komiyoka mpenza ete bakómi na nzoto kolɔngɔnɔ!

Bato libwa ya maba bakobi mobembo na bango. Kasi moko na bango asali bongo te. Mobali yango, Mosamaria, azongi koluka Yesu. Mpo na nini? Mobali yango azali na botɔndi epai ya Yesu mpo na likambo oyo esalemi. Moto yango oyo abikisami azali kokumisa “Nzambe na mongongo makasi,” mpo ayebi ete Nzambe nde abikisi ye. (Luka 17:15) Ntango amoni Yesu, afukami liboso na ye, mpe apesi matɔndi.

Yesu ayebisi bato oyo bazali wana ete: “Bato zomi bakómaki pɛto, boye te? Bongo bamosusu libwa bazali wapi? Moto ata moko te azongaki kokumisa Nzambe longola moto oyo ya ekólo mosusu?” Na nsima Yesu ayebisi Mosamaria ete: “Tɛlɛmá, kende; kondima na yo ebikisi yo.”​—Luka 17:17-19.

Ntango abikisi bato wana zomi ya maba, Yesu amonisi ete Yehova Nzambe azali kosunga ye. Sikoyo, moko ya bato zomi yango abikisami, kasi abikisami kaka te, ekoki kozala ete abandi mpe kolanda nzela ya bomoi. Tozali te na ntango oyo Nzambe asalelaki Yesu mpo na kosala makamwisi ya ndenge wana. Nzokande, soki tozali na kondima epai ya Yesu, yango ekoki komonisa ete tozali na nzela ya bomoi: bomoi ya seko. Topesaka motɔndi ndenge Mosamaria wana asalaki?