Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 ETENI 5

Mosala Yesu asali na ɛsti ya Yordani

“Bato mingi bandimelaki ye.”​—Yoane 10:42

Mosala Yesu asali na ɛsti ya Yordani

NA ETENI OYO

MOKAPO 82

Mosala ya Yesu na Perea

Yesu amonisi na bato oyo bazali koyoka ye likambo oyo basengeli kosala mpo na kobika mpe mpo na nini bato mingi bakobika te. Toli na ye ezalaki na ntina mingi mpo na bato oyo bazalaki koyoka ye. Ezali mpe na ntina mpo na biso lelo oyo?

MOKAPO 83

Nzambe abengisi banani mpo na kolya?

Ntango Yesu azali kolya na mpokwa na ndako ya Mofarisai moko, apesi ndakisa ya fɛti moko monene. Apesi liteya moko oyo ezali na ntina mingi mpo na basaleli nyonso ya Nzambe. Liteya nini?

MOKAPO 84

Kozala moyekoli ya Yesu ezali likambo ya lisɛki te

Kozala moyekoli ya Kristo ezali mokumba monene. Yesu amonisi likambo yango polele. Bato mosusu oyo bakokóma bayekoli bakosepela te na makambo oyo alobi.

MOKAPO 85

Basepelaka ntango mosumuki abongoli motema

Bafarisai mpe bakomeli balobeli Yesu mabe mpo azalaki kotyela bato mpamba likebi. Mpo na koyanola, Yesu apesi bandakisa oyo emonisi ndenge Nzambe atalelaka basumuki.

MOKAPO 86

Mwana oyo abungaki azongi

Mateya nini tokoki kozwa na ndakisa oyo Yesu apesaki ya mwana oyo abungaki?

MOKAPO 87

Salelá bwanya mpo ozala malamu lobi

Yesu alobeli ndakisa ya mosali ya ndako moko ya mayele mabe mpe oyo azangi bosembo mpo na koteya liteya moko ya kokamwisa.

MOKAPO 88

Mbongwana mpo na mozwi mpe Lazare

Sekele mpo na kokanga ntina ya ndakisa oyo ya Yesu ezali ya koluka koyeba soki bato mibale oyo balobeli ezali banani.

MOKAPO 89

Ateyi na Perea ntango azali kokende na Yudea

Amonisi polele ezaleli moko oyo ekoki kosalisa biso tólimbisaka ata baoyo basalelaka biso mabe mbala na mbala.

MOKAPO 90

“Lisekwa mpe bomoi”

Yesu alingaki koloba nini ntango alobaki ete baoyo bazali kondimela ye ‘bakokufa mokolo moko te’?

MOKAPO 91

Lazare asekwi

Makambo mibale ya lisolo oyo esali ete ata batɛmɛli bakoka te kowangana likamwisi ya Yesu.

MOKAPO 92

Bato zomi ya maba babikisami​—Moko amonisi botɔndi

Moto oyo abikisami amonisi botɔndi kaka epai ya Yesu te kasi mpe epai ya moto mosusu.

MOKAPO 93

Mwana ya moto akomonana

Na ndenge nini kozala na ye ekozala lokola mokalikali?

MOKAPO 94

Makambo mibale ya ntina mingi: Libondeli mpe komikitisa

Na ndakisa oyo apesi ya mosambisi ya mabe ná mwasi moko oyo mobali akufá, Yesu amonisi mpenza ntina ya ezaleli moko boye.

MOKAPO 95

Mateya etali koboma libala mpe kolinga bana

Yesu ataleli bana na ndenge oyo ekeseni mpenza na bayekoli na ye. Mpo na nini?

MOKAPO 96

Yesu ayanoli elenge mokonzi moko ya bozwi

Nini etindaki Yesu aloba ete kokɔta ya kamela na lidusu ya ntonga ezali pɛtɛɛ koleka kokɔta ya mozwi na bokonzi ya Nzambe?

MOKAPO 97

Ndakisa ya basali na elanga ya vinyo

Ndenge nini bato ya liboso bakómi bato ya nsuka?

MOKAPO 98

Bantoma baluki lisusu kozala na esika ya lokumu

Yakobo ná Yoane basɛngi Yesu atya bango na esika moko ya lokumu na Bokonzi, kasi bazali kaka bango moko te.

MOKAPO 99

Yesu abikisi mibali oyo bakufá miso mpe asalisi Zakai

Ndenge nini tokoki koyokanisa lisolo ya Yesu oyo abikisi moto moko akufá miso na Yeriko, lisolo oyo ezali komona lokola ete eyokani te na baevanzile?

MOKAPO 100

Ndakisa ya mina zomi

Yesu alingi mpenza koloba nini ntango alobi ete: “Moto nyonso oyo azali na eloko, bakopesa ye mingi; kasi moto oyo azali na eloko te, ata oyo azali na yango bakobɔtɔla yango”?