Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 10

Libota ya Yesu basali mobembo na Yerusaleme

Libota ya Yesu basali mobembo na Yerusaleme

LUKA 2:40-52

  • YESU AKÓMI NA MBULA 12 MPE AZALI KOTUNA BATEYI MITUNA

  • YESU ABENGI YEHOVA “TATA NA NGAI”

Tozali na eleko ya prɛnta. Sikoyo ntango ekoki mpo Yozefe ná libota na ye, elongo na baninga mpe bandeko na bango, básala mobembo oyo basalaka mbula nyonso na Yerusaleme. Bakei kosala fɛti ya Elekeli, kaka ndenge Mibeko elobaki. (Kolimbola Mibeko 16:16) Kolongwa na Nazarete tii Yerusaleme ezali mobembo ya ntaka ya kilomɛtrɛ soki 120. Mobembo yango ezali kosɛnga makambo mingi kasi ezalaki ntango moko ya esengo mpo na moto nyonso. Yesu azali na mbula 12 mpe azali kozela na motema likoló fɛti wana ya ntina mingi mpe libaku ya kozala lisusu na tempelo.

Mpo na Yesu mpe libota na bango, fɛti ya Elekeli ezali kaka molulu ya mokolo moko te. Mokolo oyo elandi mokolo ya Elekeli, ezali mokolo ya ebandeli ya fɛti ya bagato ezangi levire, fɛti oyo ezalaki koumela mikolo nsambo. (Marko 14:1) Ezalaki mpe kotalelama lokola eleko ya Elekeli. Kosala mobembo kobanda na mboka na bango Nazarete, kofanda na Yerusaleme, mpe kozonga lisusu Nazarete, ezalaki kozwa pɔsɔ soki mibale. Kasi, mobembo ya mbala oyo eumeli lisusu mingi mpo likambo moko ekómeli Yesu. Likambo yango esalemi ntango bauti na Yerusaleme bazali kozonga epai na bango.

Ntango bazali kosala mobembo, Yozefe ná Maria bakanisi ete Yesu mpe azali elongo na bandeko na bango mosusu mpe baninga oyo bazali kosala mobembo elongo na bango. Kasi, ntango bakómi na butu, bamoni ye te. Baluki ye na kati ya bandeko na bango, kasi azali te. Mwana yango azali komonana te! Yozefe ná Maria bazongi na Yerusaleme mpo na koluka ye.

Baluki ye mokolo mobimba kasi bamoni ye te. Mokolo ya mibale, bamoni ye kaka te. Mokolo ya misato, bamoni ye na tempelo na kati ya eteni ya ndako moko. Bakuti ye afandi na kati ya balakisi ya Bayuda. Azali koyoka, kotuna mituna mpe bazali kokamwa mpo na bososoli na ye.

Maria atuni ye boye: “Mwana, osali biso boye mpo na nini? Ngai ná tata na yo totamboli motó mpo na koluka yo.”​—Luka 2:48.

Yesu akamwe ndenge bayebaki te esika azali. Atuni mama na ye ete: “Mpo na nini bóluka ngai? Boyebaki te ete nasengeli kozala na ndako ya Tata na ngai?”​—Luka 2:49.

Sikoyo bakutani, mpe Yesu azongi elongo na Yozefe ná Maria mpe akobi kotosa bango. Yesu azali kokola na mayele mpe na nzoto. Banda bomwana na ye, Yesu azali kondimama epai ya Nzambe mpe bato. Ya solo, kobanda bomwana na ye tii ntango akómi mokóló, Yesu atiki ndakisa malamu na likambo etali kotya makambo ya elimo na esika ya liboso mpe kotosa baboti.