Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Index ya bandakisa (Masese)

Index ya bandakisa (Masese)

Mitángo ezali mikapo ya buku.

abengisi babola na fɛti 83

baboyi koya na fɛti 83

bafuti basali denari mokomoko 97

baluki-bato 22

bampate ná bantaba 114

bana na zando 39

bandɛkɛ ná fololo lísi 35

bangɔndɔ zomi 112

baombo bazali kozela nkolo na bango azonga 78

basali-bilanga babomi mwana ya nkolo elanga 106

basali-bilanga oyo babomaka bato 106

basali na elanga ya vinyo 97

batindi bana mibale na elanga ya vinyo 106

bato mibale ya nyongo 40

blé ná matiti mabe 43

drakimɛ emonani 85

drakimɛ oyo ebungi 85

elimo ya mbindo ekozonga 42

eloko ya motuya oyo ebombami na elanga 43

fɛti ya libala ya mokonzi 107

kamela na lidusu ya ntonga 96

kapita oyo azangi bosembo 87

kapita ya sembo 78

kobamba elamba ya sika na elamba ya kala 28

kokanga ngungi, komɛla kamela 109

kopona esika ya lokumu mingi 83

kotonga linɔ́ngi 84

kotya lobɔkɔ na etimweli 65

levire esangisami na farini 43

levire ya Bafarisai 58

lidusu ya ntonga 96

lititi na liso ya ndeko 35

liyaka ya motuya monene 43

mayaka liboso ya bangulu 35

mboto na mabele ndenge na ndenge 43

mbuma ya blé ekufi, na nsima ebimi 103

mbuma ya mutarde, Bokonzi 43

mbuma ya mutarde, kondima 89

mina 100

Mobateli ya mpate oyo aleki malamu 80

moboko ya ndako 35

mokɔngɔli-mpako mpe Mofarisai 94

mokonzi alimbisi nyongo ya monene 64

mokonzi oyo azali komibongisa mpo na etumba 84

moloni 43

moloni oyo alali 43

moninga oyo atingamaka 74

monyama 43

moombo oyo aboyi kolimbisa 64

moombo oyo auti elanga 89

moombo ya sembo mpe ya mayele 111

Mosamaria ya motema malamu 73

mozwi ná Lazare 88

mozwi oyo atongaki bandako ya kobomba biloko 77

mpate oyo ebungi 63

mungwa ya mokili 35

mwana oyo abungaki 86

mwana ya mobulu 86

mwasi oyo mobali akufá mpe mosambisi 94

ndako etongami na mabanga 35

nsoso ya mwasi eyanganisi bana na yango 110

nzete ya figi 79

nzete ya vinyo ya solosolo 120

porte ya moke 35

talanta 113

tata oyo akabaka 35

vinyo ya sika, milangi ya kala ya mposo ya nyama 28

INDEX YA BITANDA

“Ntango mikolo ya kopɛtolama na bango ekokaki” 6

Mobembo moko ya esengo 10

Basamaria bazalaki banani? 19

Ntango bademo bakɔteli moto 23

Bandakisa mpo na likambo etali kokila bilei 28

Kozongela mateya 35

Motoki na ye ekómi lokola matangá ya makila 123

Elanga ya makila 127

Kobɛta fimbo 129

“Na nzete” 132