Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 16

Yesu amonisi molende mpo na losambo ya solo

Yesu amonisi molende mpo na losambo ya solo

YOANE 2:12-22

  • YESU APƐTOLI TEMPELO

Nsima ya fɛti ya Kana, Yesu akei na Kapernaume. Mama ya Yesu, bandeko na ye Yakobo, Yozefe, Simo mpe Yuda bakei elongo na ye.

Kasi, mpo na nini akei na Kapernaume? Engumba yango ezali monene mpe na esika moko ya malamu koleka Nazarete to Kana. Lisusu, ebele ya bayekoli ya sika ya Yesu bafandaka na Kapernaume to na bingumba mosusu ya penepene. Na yango, Yesu akoki kopesa bango mwa formasyo na bisika oyo bautá.

Na boumeli ya ntango nyonso oyo alekisi na Kapernaume, Yesu asali mpe misala mosusu ya kokamwisa. Yango wana, bato mingi ya engumba yango mpe ya zingazinga bayoki makambo oyo Yesu asali kuna. Kasi, Yesu ná baninga na ye oyo bazali bayuda oyo bamipesaki na Nzambe, basengeli komibongisa mpo na kokende na Yerusaleme na fɛti ya Elekeli ya mobu 30 T.B.

Ntango bakómi na tempelo na Yerusaleme, bayekoli ya Yesu bamoni likambo moko epai ya Yesu oyo ekamwisi bango mpe ekesani na oyo bamoná.

Mibeko ya Nzambe ezalaki kosɛnga na Bayisraele bápesa bambeka ya banyama na tempelo mpe bapaya bazalaki na mposa ya bilei na boumeli ya ntango oyo basengelaki kolekisa kuna. Yango wana, Mibeko ezalaki kopesa nzela na bapaya oyo bazalaki kouta mosika bámema mbongo mpo na kosomba “bangɔmbɛ, bampate ná bantaba” mpe biloko mosusu mikolo nyonso oyo bakolekisa na engumba wana. (Kolimbola Mibeko 14:24-26) Yango wana, bato ya mombongo ya Yerusaleme bazali kotɛka banyama to bandɛkɛ na kati ya lopango ya tempelo. Bato mosusu ya mombongo bazali kolyela bato na ndenge bazali kotya biloko ntalo mingi.

Likambo yango epesi Yesu nkanda, abwaki bambongo ya bibende ya baoyo bazali kosanze mbongo, abaloli bamesa na bango mpe abengani bato libándá. Na nsima, Yesu alobi boye: “Bólongola biloko oyo awa! Bótika kokómisa ndako ya Tata na ngai ndako ya mombongo!”​—Yoane 2:16.

Ntango bayekoli ya Yesu bamoni makambo yango, bakanisi lisusu esakweli oyo elobaki mpo na Mwana ya Nzambe ete: “Molende mpo na ndako na yo ekolya ngai.” Kasi Bayuda batuni boye: “Elembo nini okolakisa biso, awa ozali kosala makambo oyo?” Yesu ayanoli bango ete: “Bóbuka tempelo oyo, mpe na mikolo misato nakotɛlɛmisa yango.”​—Yoane 2:17-19; Nzembo 69:9.

Bayuda bakanisi ete Yesu azali kolobela tempelo ya solosolo ya Yerusaleme, yango wana batuni ete: “Tempelo oyo etongamaki mbula ntuku minei na motoba (46), mpe yo okotɛlɛmisa yango na mikolo misato?” (Yoane 2:20) Kasi, Yesu azali kolobela nde nzoto na ye moko lokola tempelo. Mbula misato na nsima, bayekoli ya Yesu bakanisaki lisusu maloba wana ntango asekwaki.