Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Pusaná penepene na Yehova

Nzambe azali kosɛnga yo opusana penepene na ye. Na lisalisi ya Biblia, buku oyo ekomonisa yo ndenge oyo okoki kosala yango.

Maloba ya ebandeli

Okoki kokóma na boyokani makasi ná Yehova Nzambe, boyokani oyo ekoki kobeba soki moke te.

MOKAPO 1

“Talá! Oyo Nzambe na biso”

Mpo na nini Moize atunaki nkombo ya Nzambe atako ayebaki yango?

MOKAPO 2

Okoki mpenza ‘kopusana penepene na Nzambe’?

Yehova Nzambe, Mozalisi ya likoló ná mabele, azali kobenga biso mpe apesi biso elaka.

MOKAPO 3

‘Yehova azali mosantu, mosantu, mosantu’

Mpo na nini Biblia ekokanisaka bosantu na kitoko?

MOKAPO 4

“Yehova . . . azali monene na nguya”

Nguya ya Nzambe esengeli kotinda biso tóbanga ye? Tokoki kopesa eyano ɛɛ mpe te, biyano nyonso mibale ezali solo.

MOKAPO 5

Nguya ya kokela—“Ye oyo asalaki lola mpe mokili”

Kobanda na eloko ya monene lokola moi tii na mwa ndɛkɛ lokola colibri, tokoki mpenza kozwa mateya mingi epai ya Nzambe soki totali biloko oyo akelá.

MOKAPO 6

Nguya ya kobebisa—“Yehova azali elombe ya etumba”

Ndenge nini “Nzambe ya kimya” abundaka bitumba na ye?

MOKAPO 7

Nguya ya kobatela—“Nzambe azali esika na biso ya komibomba”

Nzambe abatelaka basaleli na ye na lolenge mibale, kasi moko ezali ya ntina mingi koleka.

MOKAPO 8

Nguya ya kozongisa makambo ndenge ezalaki—Yehova azali “kosala biloko nyonso biloko ya sika”

Yehova asili kozongisa losambo ya pɛto. Akozongisa nini na mikolo ezali koya?

MOKAPO 9

“Klisto azali nguya ya Nzambe”

Makamwisi ya Yesu Kristo mpe mateya na ye emonisi nini na ntina na Yehova?

MOKAPO 10

“Bókóma bamekoli ya Nzambe” na ndenge oyo bosalelaka nguya na bino

Soki ozali na nguya mingi koleka, ndenge nini okoki kosalela yango na lolenge oyo ebongi?

MOKAPO 11

“Nzela na ye nyonso bosembo”

Ndenge nini bosembo ya Nzambe ezali ezaleli moko kitoko?

MOKAPO 12

“Nzambe azangi nde bosembo?”

Soki Yehova ayinaka kozanga bosembo, mpo na nini ezaleli yango etondi na mokili?

MOKAPO 13

“Mobeko ya Yehova ezali ya kokoka”

Ndenge nini ebongiseli ya mibeko ekoki kosalisa bato bázala na bolingo?

MOKAPO 14

Yehova apesi “lisiko na esika ya bato mingi”

Liteya moko ya pɛtɛɛ kasi ya mozindo ekoki kosalisa yo opusana penepene na Nzambe.

MOKAPO 15

Yesu ‘atye bosembo na mabelé’

Ndenge nini Yesu alendisaki bosembo na ntango ya kala? Ndenge nini azali kosala yango sikoyo? Mpe ndenge nini akosala yango na mikolo ezali koya?

MOKAPO 16

‘Monisá bosembo’ na kotamboláká elongo na Nzambe

Mpo na nini Yesu akebisaki ete: “Bótika kosambisa mpo básambisa bino te”?

MOKAPO 17

‘E! Bwanya ya Nzambe ezali bozindo boni!’

Mpo na nini bwanya ya Nzambe eleki mosika ata boyebi na ye?

MOKAPO 18

Bwanya na “Liloba ya Nzambe”

Mpo na nini Nzambe asalelaki bato mpo na kokoma Biblia na esika asalela baanzelu to kobimisa yango ye moko?

MOKAPO 19

“Bwanya ya Nzambe na kati ya sɛkɛlɛ moko mosantu”

Sekelemosantu oyo Nzambe abombaki oyo emonisami sikoyo ezali nini?

MOKAPO 20

“Azali na motema ya bwanya”—Kasi atondi na komikitisa

Ndenge nini Nkolo Moyangeli ya molɔ́ngɔ́ akoki komikitisa?

MOKAPO 21

Yesu amonisi “bwanya oyo euti na Nzambe”

Mpo na nini lolenge ya Yesu ya koteya esalaki ete basoda oyo batindaki mpo bákanga, bázonga mabɔkɔ mpamba?

MOKAPO 22

“Bwanya oyo euti na likoló” ezali kotambwisa yo?

Biblia elobeli makambo 4 oyo esengeli kosalisa yo ozwa bwanya ya Nzambe.

MOKAPO 23

“Ye alingaki biso liboso”

Maloba “Nzambe azali bolingo” elimboli mpenza nini?

MOKAPO 24

Eloko moko te ekoki “kokabola biso na bolingo ya Nzambe”

Tiká kokanisa ete Nzambe alingaka yo te to ete ozali na ntina te.

MOKAPO 25

“Mawa monene ya Nzambe na biso”

Ndenge Nzambe ayokaka mpo na yo, ezali lokola ndenge mama ayokaka mpo na bebe na ye?

MOKAPO 26

Nzambe oyo ‘alimbisaka mabe’

Soki Nzambe abosanaka likambo te, ndenge nini akoki kolimbisa mpe kobosana?

MOKAPO 27

“Malamu na ye ezali monene boni!”

Malamu ya Nzambe ezali mpenza nini?

MOKAPO 28

“Yo moko kaka nde ozali sembo”

Mpo na nini bosembo ya Nzambe eleki kozala sembo?

MOKAPO 29

“Koyeba bolingo ya Klisto”

Ndenge misato oyo Yesu amonisaki na ndenge ya kokoka bolingo ya Yehova.

MOKAPO 30

“Bókoba kotambola na kati ya bolingo”

Mokanda ya liboso ya Bakorinti elobeli ndenge 14 oyo tokoki komonisa bolingo.

MOKAPO 31

‘Pusaná penepene na Nzambe, mpe ye akopusana penepene na yo’

Motuna nini eleki ntina osengeli komituna? Okopesa eyano nini?