Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Nsango malamu oyo euti na Nzambe!

 LITEYA 13

Nsango malamu mpo na mangomba ezali nini?

Nsango malamu mpo na mangomba ezali nini?

1. Mangomba nyonso ezali ya malamu?

Ezali na bato ya mitema sembo na mangomba nyonso. Nsango malamu ezali ete Nzambe amonaka bato yango mpe amibanzabanzaka mpo na bango. Kasi likambo ya mawa, makambo mingi ya mabe ezali kosalema nde na bato oyo basambelaka. (2 Bakorinti 4:3, 4; 11:13-15) Balapolo oyo bapanzi-nsango bapesaka ezali komonisa ete mangomba mosusu ezali ata kokɔta na makambo lokola terorisme, koboma bato ya ekólo moko mpo na kosilisa bango, bitumba, mpe kobebisa bana. Bato oyo bandimelaka Nzambe na bosembo bayokaka motema mpasi na makambo ya ndenge wana!Tángá Matai 24:3-5, 11, 12.

Lingomba ya solo ekumisaka Nzambe, nzokande mangomba ya lokuta efingisaka nkombo na ye. Eteyaka makanisi oyo ezali na Biblia te, ata mpe mateya ya lokuta mpo na Nzambe mpe mpo na bato oyo bakufá. Kasi, Yehova alingi ete bato báyeba solo na ntina na ye.Tángá Ezekiele 18:4; 1 Timote 2:3-5.

2. Nsango malamu mpo na mangomba ezali nini?

Likambo ya esengo, Nzambe akosamaka te na mangomba oyo elobaka ete elingaka ye, nzokande elingaka nde mokili ya Satana. (Yakobo 4:4) Liloba ya Nzambe ebengi mangomba nyonso ya lokuta “Babilone Monene.” Babilone ezalaki engumba moko ya kala, esika losambo ya lokuta ebandaki nsima ya Mpela ya ntango ya Noa. Etikali moke, Nzambe asukisa mangomba nyonso oyo ekosaka bato mpe enyokolaka bango.Tángá Emoniseli 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Ezali na bansango mosusu ya malamu. Yehova abosani te bato ya mitema sembo oyo bazali na kati ya mangomba ya lokuta na mokili mobimba. Azali koyanganisa bato yango na ndenge azali koteya bango solo.Tángá Mika 4:2, 5.

 3. Bato ya mitema sembo basengeli kosala nini?

Lingomba ya solo ezali kosangisa bato

Yehova amibanzabanzaka mpo na bato oyo balingaka solo mpe makambo ya malamu. Azali kosɛnga bango ete bábima na mangomba ya lokuta. Bato oyo balingaka Nzambe bandimaka kobongwana mpo na kosepelisa ye.Tángá Emoniseli 18:4.

Na siɛklɛ ya liboso, ntango bato ya mitema sembo bayokaki nsango malamu epai ya bantoma, bayambaki yango na esengo. Yehova ateyaki bango lolenge ya sika ya kotambwisa bomoi bango, bomoi moko ya esengo, oyo ezali na ntina mpe na elikya. Bazali ndakisa malamu mpo na biso lelo oyo, mpamba te bandimaki nsango malamu mpe batyaki Yehova na esika ya liboso na bomoi na bango.Tángá 1 Batesaloniki 1:8, 9; 2:13.

Yehova ayambaka na libota ya basambeli na ye baoyo nyonso bazali kotika mangomba ya lokuta. Soki ondimi koya epai ya Yehova ntango oyoki mongongo na ye, okokóma moninga na ye, okokɔta na kati ya libota ya sika ya basambeli ya Yehova oyo balinganaka, mpe okozwa bomoi ya seko.Tángá Marko 10:29, 30; 2 Bakorinti 6:17, 18.

4. Ndenge nini Nzambe akopesa bato ya bikólo nyonso esengo?

Koyeba ete etikali moke Nzambe asambisa mangomba ya lokuta ezali nsango malamu. Yango ekosilisa minyoko nyonso na mokili mobimba. Mangomba ya lokuta ekobungisa lisusu bato nzela te mpe ekokabola bango lisusu te. Bato nyonso oyo bakozala na bomoi bakosangana na losambo ya Nzambe kaka moko ya solo.Tángá Emoniseli 18:20, 21; 21:3, 4.