Mwa buku oyo ekosalisa yo osepela koyekola Biblia, Liloba ya Nzambe. Bavɛrsɛ oyo ezali na nsuka ya paragrafe mokomoko ezali komonisa esika oyo okoki kotánga na Biblia biyano na mituna oyo ezali na langi ya moindo makasi.

Ntango ozali kotánga bavɛrsɛ yango, talá ndenge oyo ezali koyanola na mituna yango. Motatoli ya Yehova nyonso akosepela kosalisa yo okanisa na oyo bavɛrsɛ yango elingi mpenza kolimbola.Tángá Luka 24:32, 45.

Liyebisi: Mikanda nyonso oyo batángi na mwa buku oyo ebimisami na Batatoli ya Yehova.