Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biyano na mituna 10 oyo bilenge batunaka

 MOTUNA 7

Nasala nini soki moto alingi kaka tósangisa nzoto?

Nasala nini soki moto alingi kaka tósangisa nzoto?

NTINA NA YANGO

Ndenge okosala na likambo yango ekobongisa to ekobebisa ata bomoi na yo na mikolo ekoya.

YO OLINGAKI KOSALA NINI?

Talá likambo oyo: Heather akómi moninga ya Mike esali kaka sanza mibale, kasi azali komona lokola ayebi ye banda bomwana. Bazali kotindelana bamesaje, kosolola ntango molai na telefone, mpe moto na moto azali koyeba ata likambo oyo moninga alingi koloba! Sikoyo Mike alingi básuka kaka na masolo te.

Na sanza mibale yango, Mike ná Heather bakei mosika te, kaka kosimbana na lobɔkɔ mpe kopesana mwa bizi. Heather alingi básuka kaka wana. Alingi mpe te Mike aboya ye. Soki azali elongo na Mike, amimonaka mwasi kitoko, mwasi ya malonga. Alobi na nse ya motema: ‘Lisusu, ngai ná Mike tolingani . . .’

Soki okoki kolingana na moto, mpe ozalaki na esika ya Heather, olingaki kosala nini?

KANISÁ!

Kosangisa nzoto ezali likabo oyo Nzambe apesi kaka bato oyo babalani. Kosangisa nzoto liboso ya kobala ezali kobebisa likabo yango. Ezali lokola kozwa elamba kitoko oyo bakabeli yo mpe kopangwisa na yango salite

Soki oboyi kotosa mibeko ya molɔ́ngɔ́, na ndakisa omati likoló mpe omibwaki na nse, okoki kobukana to kokufa. Ezali mpe bongo soki oboyi kotosa mibeko oyo etali bizaleli malamu, na ndakisa oyo elobi: “Bóboya pite.”1 Batesaloniki 4:3.

Koboya kotosa mibeko yango ememaka makambo nini? Biblia elobi: “Moto oyo asalaka pite, azali kosalela nzoto na ye moko lisumu.” (1 Bakorinti 6:18) Likambo yango ezali mpenza solo!

 Bato ya mayele bamoni ete bilenge mingi oyo basangisaki nzoto liboso bábala bakutanaka na makambo oyo elandi:

  • MAWA MAKASI. Bilenge mingi oyo basangisá nzoto liboso ya kobala balobaka ete na nsima bayokaki mawa mingi.

  • KOZANGA KOTYELANA MOTEMA. Nsima ya kosangisa nzoto, moto na moto akómaka komituna, ‘Nani mosusu asangisá na ye nzoto?’

  • KOLƐMBA NZOTO. Mbala mingi na motema na ye, elenge mwasi akosepela mingi nde na moto oyo akobatela ye, kasi te oyo akosakana na ye. Mpe mbala mingi, elenge mobali alandaka lisusu mpenza te elenge mwasi oyo andimaki kosangisa na ye nzoto.

  • Na mokuse: Soki osangisi nzoto liboso ya kobala, omisambwisi mpo okabi eleko na yo ya motuya. (Baroma 1:24) Nzoto na yo ezali na valɛrɛ mingi, kobebisa yango te.

Monisá ete ozali na makasi ya ‘koboya pite.’ (1 Batesaloniki 4:3) Bongo, soki mokolo mosusu obali nde okoki kosangisa nzoto. Wana okosepela na yango mingi, okomitungisa te, okoyoka mawa te, okozala mpe motema likolólikoló te, ndenge bato mingi oyo basangisá nzoto liboso ya kobala bayokaka.Masese 7:22, 23; 1 Bakorinti 7:3.

 OKANISI NINI?

  • Moto oyo alingi yo mpenza, akoluka osala likambo oyo ekobebisa nzoto mpe makanisi na yo?

  • Moto oyo alukaka mpenza bolamu na yo, akoluka kobebisa boyokani na yo na Nzambe?Baebre 13:4.