Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

 LITEYA 56

Yosiya alingaki Mibeko ya Nzambe

Yosiya alingaki Mibeko ya Nzambe

Yosiya akómaki mokonzi ya Yuda ntango azalaki na mbula mwambe. Na mikolo yango, bato bazalaki kosala misala ya maji mpe kosambela bikeko. Ntango Yosiya azalaki na mbula 16, alukaki koyeba ndenge malamu ya kosambela Yehova. Ntango akómaki na mbula 20, abandaki kobebisa bikeko mpe bitumbelo na mokili na ye mobimba. Ntango akómaki na mbula 26, azwaki bibongiseli mpo na kobongisa tempelo ya Yehova.

Na tempelo, nganga-nzambe monene Hilikiya amonaki rulo ya Mibeko ya Yehova: mbala mosusu rulo mpenza oyo Moize akomaki. Shafane, sɛkrɛtɛrɛ ya mokonzi, amemelaki Yosiya rulo yango mpe abandaki kotánga Mibeko na mongongo makasi. Wana Yosiya azalaki koyoka, amonaki ete bato bazalaki lisusu kotosa Yehova te esalaki bambula mingi. Mokonzi Yosiya alobaki na Hilikiya: ‘Yehova asilikeli biso makasi. Kende kosolola na ye. Yehova akoyebisa biso makambo tosengeli kosala.’ Yehova ayanolaki na nzela ya mosakoli Huluda ete: ‘Bato ya Yuda batiki ngai. Bakozwa etumbu kasi na ntango ya boyangeli ya Yosiya te, mpo ye amikitisi.’

Ntango Mokonzi Yosiya ayokaki nsango yango, akendaki na tempelo mpe ayanganisaki bato nyonso ya Yuda. Na nsima, atángelaki ekólo mobimba Mibeko ya Yehova na mongongo makasi. Yosiya ná bato ya ekólo balakaki Yehova ete bakotosa ye na motema mobimba.

 Yuda esalaki fɛti ya Elekeli te bambula mingi. Kasi ntango Yosiya atángaki na Mibeko ete molulu yango esengeli kosalema mbula na mbula, ayebisaki bato ya ekólo ete: ‘Tokosala Elekeli mpo na Yehova.’ Yosiya abongisaki bambeka ebele mpe atyaki bayembi na tempelo. Na nsima, ekólo yango esalaki Elekeli, mpe fɛti ya bagato ezangá levire, oyo eumelaki mikolo nsambo. Elekeli ya bongo esalemá naino te banda na mikolo ya Samwele. Yosiya alingaki mpenza Mibeko ya Nzambe. Yo mpe osepelaka koyekola makambo ya Yehova?

“Liloba na yo ezali mwinda na lokolo na ngai, mpe pole na nzela na ngai.”​—Nzembo 119:105