Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 30

Rahaba abombaki banɔngi

Rahaba abombaki banɔngi

Ntango Bayisraele oyo Yosua atindaki bakómaki na engumba Yeriko, bafandaki na ndako ya mwasi moko na nkombo Rahaba. Ntango mokonzi ya Yeriko ayokaki yango, atindaki basoda na ndako ya Rahaba. Rahaba abombaki banɔngi yango mibale na nsamba mpe atindaki basoda na nzela mosusu. Alobaki na banɔngi ete: ‘Nakosalisa bino mpo nayebi ete Yehova azali na ngámbo na bino mpe ete bokozwa mokili oyo. Nabondeli bino, bópesa ngai elaka ete bokobikisa libota na ngai.’

Mibali yango bayebisaki Rahaba ete: ‘Tolaki yo ete moto moko te oyo akozala na kati ya ndako na yo akozwa likama.’ Balobaki na ye lisusu ete: ‘Tyá nsinga ya motane na lininisa (fenêtre), mpe yo na libota na yo bokobika.’

Rahaba akitisaki bato yango na nsinga moko na lininisa. Bakendaki na bangomba mpe babombanaki kuna mikolo misato, mpe bazongaki epai ya Yosua. Na nsima, Bayisraele bakatisaki Ebale Yordani mpe bamibongisaki mpo na kozwa  mokili yango. Yeriko ezalaki engumba ya liboso oyo bazwaki. Yehova ayebisaki bango bátambola zingazinga na yango mbala moko na mokolo, na boumeli ya mikolo motoba. Na mokolo ya nsambo, batambolaki zingazinga ya engumba yango mbala nsambo. Na nsima banganga-nzambe babɛtaki kelelo, mpe basoda bagangaki na mongongo makasi mpenza. Bifelo ya Yeriko ekweaki! Kasi, ndako ya Rahaba oyo ekangamaki na efelo yango ekweaki te. Rahaba ná bato ya libota na ye babikaki mpo Rahaba atyelaki Yehova motema.

“Ndenge moko mpe Rahaba . . . atángamaki moyengebene mpo na misala na ye, nsima ya koyamba malamu bamemi-nsango mpe kotika bango bákende na nzela mosusu, boye te?”​—Yakobo 2:25

Makambo mosusu

BATO OYO BIBLIA ELOBELI

Lokasa oyo elobeli Rahaba

Abikisaki bato ya libota na ye mpo atosaki malako oyo bapesaki ye.

MASOLO YA BIBLIA NA BILILINGI

Rahaba atosi malako

Bato ya libota moko babikaki ntango bifelo ya Yeriko ekweaki.

MPO NA KOYEKOLA NA BANA

Bayisraele bakɔti na Kanana

Meká boyebi na yo: salá lisano ya kobalanisa makambo oyo euti na Yosua mokapo 2 tii 7.

BILILINGI MPO NA KOTEYA BANA

Rahab: Mwasi oyo andimelaki Yehova

Mindelo oyo ezali na etanda pembeni ya elilingi ya Rahaba ekosalisa yo omeka kosala liyemi ya elilingi yango.

TEYÁ BANA NA YO

Rahaba andimelaki Yehova

Talá ndenge Rahaba ná bandeko na ye babikaki ntango Yeriko ebebisamaki.