Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 32

Mokambi ya sika mpe basi mibale ya mpiko

Mokambi ya sika mpe basi mibale ya mpiko

Nsima ya kokamba ekólo ya Yehova bambula mingi, Yosua akufaki ntango akómaki na mbula 110. Ntango azalaki na bomoi, Bayisraele bazalaki kosambela Yehova. Kasi nsima ya liwa ya Yosua, bakómaki kosambela bikeko, ndenge moko na bato ya Kanana. Lokola Bayisraele batikaki kolanda Yehova, apesaki nzela ete mokonzi moko ya Kanana na nkombo Yabine anyokola bango. Bayisraele babondelaki Yehova asalisa bango. Na yango, Yehova apesaki bango mokambi ya sika, Barake. Asengelaki kosalisa bato yango bázongela Yehova.

Debora, mosakoli moko ya mwasi, atindaki bábenga Barake. Yehova apesaki ye nsango ya koyebisa Barake: ‘Zwá mibali 10 000, mpe kende kobunda na basoda ya Yabine na mokɛli ya Kishone. Kuna, okolonga Sisera, mokonzi ya basoda ya Yabine.’ Barake alobaki na Debora: ‘Nakokende kaka soki okei elongo na ngai.’ Debora alobaki: ‘Nakokende elongo na yo. Kasi yebá ete yo te moto okoboma Sisera. Yehova alobi ete mwasi nde akoboma ye.’

Debora akendaki elongo na Barake mpe basoda na ye na Ngomba Tabore komibongisa mpo na etumba. Ntango kaka Sisera ayokaki yango, ayanganisaki makalo na ye ya bitumba mpe  basoda na ye na lobwaku. Debora alobaki na Barake: ‘Lelo ezali mokolo Yehova akosalisa yo olonga.’ Barake ná bato na ye 10 000 bakitaki na ngomba mpo na kobunda na basoda ya Sisera oyo bazalaki na bibundeli ya makasi mpenza.

Na nsima, Yehova atondisaki mai na mokɛli ya Kishone. Makalo ya Sisera ekangamaki na pɔtɔpɔtɔ. Sisera asundolaki likalo na ye mpe akimaki na makolo. Barake mpe basoda na ye balongaki basoda ya Sisera, kasi Sisera akimaki! Akendaki kobombana na hema ya mwasi moko na nkombo Yaele. Yaele apesaki ye miliki amɛla mpe azipaki ye bolangiti. Elombe yango alalaki mpo alɛmbaki. Na nsima, Yaele apusanaki na malɛmbɛ pene na ye mpe atɔbɔlaki ye pike ya hema na motó mpe akufaki.

Ntango Barake ayaki koluka Sisera, Yaele abimaki na hema na ye mpe alobaki: ‘Kɔtá. Nakolakisa yo moto oyo ozali koluka.’ Barake akɔtaki mpe amonaki Sisera alali ebembe. Barake ná Debora basanzolaki Yehova na loyembo mpo asalisaki Bayisraele bálonga banguna na bango. Na nsima, Yisraele efandaki na kimya mbula 40.

“Basi oyo bazali koyebisa nsango malamu bazali limpinga moko monene.”​—Nzembo 68:11