Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 24

Bakokisaki elaka na bango te

Bakokisaki elaka na bango te

Yehova alobaki na Moize: ‘Matá epai na ngai na ngomba. Nakokoma mibeko na ngai na bitanda ya mabanga mpe nakopesa yo yango.’ Moize amataki na ngomba mpe afandaki kuna mikolo 40. Ntango azalaki kuna, Yehova akomaki Mibeko Zomi na bitanda mibale ya mabanga mpe apesaki yango Moize.

Nsima ya mwa mikolo, Bayisraele bakanisaki ete Moize asundoli bango. Balobaki na Arona: ‘Tolingi moto moko akamba biso. Salelá biso nzambe!’ Arona alobaki: ‘Bópesa ngai wolo na bino.’ Anyangwisaki wolo yango mpe asalaki ekeko ya mwana-ngɔmbɛ. Bato balobaki: ‘Mwana-ngɔmbɛ oyo nde Nzambe oyo abimisaki biso na Ezipito!’ Babandaki kosambela mwana-ngɔmbɛ yango mpe basalaki fɛti. Basalaki malamu? Te, mpo bato yango balakaki ete bakosambela kaka Yehova. Kasi bakokisaki elaka na bango te.

 Yehova amonaki likambo oyo ezalaki kosalema mpe ayebisaki Moize: ‘Kitá epai ya bato. Batosi ngai te mpe bazali kosambela nzambe ya lokuta.’ Moize akitaki na ngomba, asimbi bitanda mibale.

Ntango akómaki pene na kaa, ayokaki bato bazali koyemba. Na nsima, amonaki bango bazali kobina mpe kogumbamela mwana-ngɔmbɛ. Moize asilikaki makasi. Abwakaki bitanda yango mibale na mabele, mpe ebukanaki. Na mbala moko, apanzaki ekeko yango. Na nsima, atunaki Arona: ‘Ndenge nini bato bandimisi yo osala likambo ya mabe boye?’ Arona alobaki: ‘Kosilika te. Yo moko oyebi bato oyo. Balingaki nasalela bango nzambe, yango wana natyaki wolo na bango na mɔtɔ mpe ebimisaki mwana-ngɔmbɛ!’ Arona asengelaki kosala bongo te. Moize azongaki na ngomba mpe asɛngaki Yehova alimbisa bato.

Yehova alimbisaki baoyo bandimaki kotosa ye. Ezalaki na ntina mpenza Bayisraele bálanda litambwisi ya Moize!

“Ntango nyonso oyo osaleli Nzambe elako, kokakatana te mpo na kokokisa yango, mpo asepelaka na bazoba te. Elako oyo osali, kokisá yango.”​—Mosakoli 5:4