Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 100

Paulo ná Timote

Paulo ná Timote

Elenge Timote azalaki ndeko mobali moko na lisangá ya Listra. Tata na ye azalaki Mogrɛki mpe mama na ye azalaki Moyuda. Mama na ye Enise mpe nkɔkɔ na ye ya mwasi Loisi bateyaki Timote makambo ya Yehova kobanda bomwana na ye.

Ntango Paulo akendaki na Listra na mobembo ya mibale oyo asalaki mpo na kosakola, amonaki ete Timote azalaki mpenza kolinga bandeko mpe azalaki na mposa makasi ya kosalisa bango. Paulo asɛngaki Timote akende na ye elongo na mobembo. Mokemoke, Paulo asalisaki Timote akóma mosakoli mpe moteyi malamu ya nsango malamu.

Elimo santu etambwisaki Paulo ná Timote esika nyonso oyo bakendaki. Na butu moko, Paulo amonaki na emonaneli mobali moko oyo ayebisaki ye aleka na Masedonia mpo na kosalisa bango. Na yango, Paulo, Timote, Silasi ná Luka bakendaki kuna mpo na kosakola mpe kofungola masangá.

Na Tesaloniki, engumba moko ya Masedonia, mibali mpe basi mingi bakómaki Bakristo. Kasi Bayuda mosusu bayokelaki Paulo ná baninga na ye zuwa. Basanganaki elongo na bato mabe mpe bamemaki Paulo ná baninga na ye epai ya bakonzi ya engumba, mpe bagangaki ete: ‘Bato oyo bazali banguna ya guvɛrnema ya Roma!’ Paulo ná Timote bakimaki na Beroya na butu mpo bomoi na bango ezalaki na likama.

Bato ya Beroya bazalaki na mposa makasi ya koyoka nsango malamu mpe kuna Bagrɛki ná Bayuda bakómaki bandimi. Kasi, ntango Bayuda mosusu oyo bautaki na Tesaloniki bayaki mpe batyaki mobulu, Paulo akendaki na Atene. Timote ná Silasi batikalaki na Beroya mpo na kolendisa bandeko. Na nsima, Paulo ayebisaki Timote azonga na Tesaloniki mpo na kosalisa bandeko báyika mpiko na minyoko ya makasi oyo bazalaki na yango. Paulo  atindaki mpe Timote na masangá mosusu mpo na kotala bandeko mpe kolendisa bango.

Paulo ayebisaki Timote ete: ‘Baoyo balingi kosalela Yehova bakonyokwama.’ Timote anyokwamaki mpe akɔtaki bolɔkɔ mpo na kondima na ye. Azalaki na esengo mpo minyoko yango epesaki ye libaku ya komonisa ete azali sembo epai ya Yehova.

Paulo alobaki na Bafilipi ete: ‘Natindeli bino Timote. Akoteya bino soki kotambola na solo elimboli nini mpe akopesa bino formasyo na mosala ya kosakola.’ Paulo ayebaki ete akoki kotyela Timote motema. Bazalaki baninga mpe basalaki elongo mbula ebele.

“Nazali na moto mosusu te oyo azali na makanisi lokola ya ye, oyo azali komitungisa mpenza mpo na bino. Mpo bamosusu nyonso bazali koluka matomba na bango moko, oyo ya Kristo Yesu te.”​—Bafilipi 2:20, 21