Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 95

Eloko moko te ekokaki kopekisa bango

Eloko moko te ekokaki kopekisa bango

Mokolo na mokolo, mobali moko oyo azalaki makolo ebukaná azalaki kofanda na porte ya tempelo mpo na kosɛnga. Mokolo moko nsima ya midi, amonaki Petro ná Yoane bayei na tempelo. Alobaki na bango: ‘Bókabela ngai mwa eloko.’ Petro ayebisaki ye ete: ‘Eloko oyo nakoki kopesa yo eleki mbongo. Na nkombo ya Yesu, tɛlɛmá mpe tambolá!’ Bongo, Petro asalisaki ye atɛlɛma, mpe mobali yango abandaki kotambola! Ebele ya bato basepelaki mingi mpo na likamwisi yango mpe bato mingi lisusu bakómaki bandimi.

Kasi, banganga-nzambe mpe Basadukai basilikaki. Bakangaki bantoma, bamemaki bango na tribinale, mpe batunaki bango boye: ‘Nani apesaki bino nguya mpo bóbikisa mobali wana?’ Petro ayebisaki bango ete: ‘Nguya yango euti epai ya Yesu Kristo, mobali oyo bobomaki.’ Bakonzi yango ya mangomba bagangaki: ‘Bótika kolobela Yesu!’ Kasi bantoma balobaki: ‘Tokolobela ye kaka. Tokotika te.’

Ntango batikaki Petro ná Yoane, bakendaki epai ya bayekoli mosusu mpe bayebisaki bango makambo oyo esalemaki. Babondelaki elongo mpe basɛngaki Yehova ete: ‘Tobondeli yo opesa biso mpiko mpo tókoba kosala mosala na yo.’ Yehova apesaki bango elimo santu, mpe bakobaki kosakola mpe kobikisa bato. Bato mosusu ebele bakómaki bandimi. Basadukai bayokaki zuwa mpe bakangaki bantoma mpe babwakaki bango na bolɔkɔ. Kasi na butu, Yehova atindaki anzelu, mpe afungolaki baporte ya bolɔkɔ mpe ayebisaki bantoma: ‘Bókende na tempelo koteya bato.’

Na ntɔngɔntɔngɔ, bayebisaki Sanedrina, oyo ezalaki tribinale ya bakonzi ya mangomba ete: ‘Baporte ya bolɔkɔ ekangamá, kasi mibali oyo bokangaki bazali te! Bazali na tempelo mpe bazali koteya bato!’ Bakangaki lisusu bantoma mpe bamemaki bango na Sanedrina.  Nganga-nzambe monene alobaki na bango: ‘Topekisaki bino bólobela Yesu!’ Kasi Petro alobaki: “Tosengeli kotosa Nzambe mpo azali mokonzi na esika ya kotosa bato.”

Bakonzi ya mangomba basilikaki makasi mpe balingaki koboma bantoma. Kasi, Mofarisai moko na nkombo Gamaliele atɛlɛmaki mpe alobaki: ‘Bókeba! Ntango mosusu Nzambe azali na mibali oyo. Bolingi mpenza kobundisa Nzambe?’ Bayokaki toli na ye. Nsima ya kobɛta bantoma fimbo, bapesaki bango mitindo lisusu ete bátika kosakola, mpe batikaki bango bákende. Kasi, likambo wana epekisaki bantoma te. Bakobaki kosakola nsango malamu na mpiko, na tempelo mpe na ndako na ndako.

“Tosengeli kotosa Nzambe mpo azali mokonzi na esika ya kotosa bato.”​—Misala 5:29