Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 90

Yesu akufi na Golgota

Yesu akufi na Golgota

Banganga-nzambe bakonzi bamemaki Yesu na ndako ya guvɛrnɛrɛ. Pilate atunaki bango: ‘Bozali kofunda mobali oyo na likambo nini?’ Bazongiselaki ye: ‘Alobi ete azali mokonzi!’ Pilate atunaki Yesu: “Ozali Mokonzi ya Bayuda?” Yesu alobaki na ye: “Bokonzi na ngai ezali ya mokili oyo te.”

Na nsima, Pilate atindaki Yesu epai ya Erode, mokambi ya Galile, mpo aluka soki akozwa likambo ya kofunda Yesu. Erode azwaki Yesu na mabe moko te mpe azongisaki ye epai ya Pilate. Na nsima, Pilate alobaki na bato ete: ‘Ezala ngai ezala Erode tozwi moto oyo na mabe te. Nalingi natika ye akende.’ Ebele ya bato bagangaki: ‘Bomá ye! Bomá ye!’ Basoda babɛtaki Yesu fimbo, babwakelaki ye nsoi, mpe babɛtaki ye makofi. Balatisaki ye motole ya nzubɛ na motó mpe batyolaki ye na maloba oyo: ‘Mbote, Mokonzi ya Bayuda.’ Pilate alobaki lisusu na ebele ya bato: ‘Nazwi mobali oyo na mabe te.’ Kasi bagangaki: “Abakama na nzete!” Na yango, Pilate atikaki báboma Yesu.

Bamemaki Yesu na esika babengi Golgota, babakaki ye na nzete. Yesu abondelaki boye: ‘Tata, limbisá bango, mpo bayebi te makambo bazali kosala.’ Bato babandaki kosɛka Yesu, mpe koloba: ‘Soki ozali Mwana ya Nzambe, kitá na nzete! Omibikisa.’

Moko ya bato mabe oyo babakaki na nzete pembeni ya Yesu, alobaki na ye: “Kanisá ngai ntango okokɔta na bokonzi na yo.” Yesu alobaki na ye: “Okozala na ngai na Paradiso.” Na nsima ya midi, molili ekɔtaki na mokili yango ngonga misato. Bayekoli mosusu, ná Maria mama ya Yesu, batɛlɛmaki pene na nzete oyo babakaki ye. Yesu ayebisaki Yoane azwa Maria mpo abatela ye lokola mama na ye moko.

Na nsuka, Yesu alobaki: “Ekokisami!” Agumbaki motó mpe akataki motema. Na ntango yango, mabele eninganaki makasi mpenza. Na tempelo, rido ya kilo oyo ekabolaki Esika Mosantu  ná Esika oyo eleki Bosantu epasukaki na mibale. Mokonzi moko ya basoda alobaki boye: ‘Ya solo oyo azalaki mwana ya Nzambe.’

“Ata soki bilaka ya Nzambe ezali ebele boni, ekómi Ɛɛ na nzela na ye.”​—2 Bakorinti 1:20