Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 87

Elekeli ya nsuka ya Yesu

Elekeli ya nsuka ya Yesu

Mbula na mbula, Bayuda bazalaki kosala Elekeli na mokolo ya 14 ya sanza ya Nisana. Yango ezalaki kosalisa bango bákanisa ndenge Yehova alongolaki bango na boombo na Ezipito mpe ndenge amemaki bango na Mokili ya Ndaka. Na mobu 33 ya ntango na biso, Yesu ná bantoma na ye basalaki Elekeli na shambrɛ moko ya likoló na Yerusaleme. Ntango bazalaki kolya, Yesu alobaki na bango: ‘Moko na bino akokaba ngai.’ Esalaki bantoma mpasi, mpe batunaki Yesu boye: ‘Nani akokaba yo?’ Yesu azongiselaki bango ete: ‘Ezali moto oyo ngai nakopesa limpa oyo.’ Na nsima, apesaki Yudasi Mokeriota eteni ya limpa. Na mbala moko, Yudasi atɛlɛmaki mpe akendaki.

Na nsima, Yesu abondelaki, abukaki mampa bitenibiteni, mpe apesaki yango bantoma oyo batikalaki. Alobaki na bango: ‘Bólya limpa oyo. Yango elakisi nzoto na ngai, oyo nakopesa yango mpo na bino.’ Abondelaki mpe mpo na vinyo, mpe apesaki yango bantoma. Ayebisaki bango ete: ‘Bómɛla vinyo oyo. Yango elakisi makila na ngai, oyo nakopesa mpo masumu elimbisama. Napesi bino elaka ete bokozala bakonzi elongo na ngai na likoló. Bósalaka yango mbula na mbula mpo na kokanisa ngai.’ Bayekoli ya Yesu bayanganaka mbula na mbula na mpokwa wana. Likita yango ebengamaka Bilei ya Mpokwa ya Nkolo.

 Nsima ya kolya, bantoma babandaki kowelana mpo na koyeba nani aleki baninga. Kasi Yesu ayebisaki bango ete: ‘Oyo aleki monene na kati na bino ezali oyo azali komimona ete azali mwana moke mpenza, moto oyo azali na ntina te.’

‘Bozali baninga na ngai. Nazali koyebisa bino makambo nyonso oyo Tata na ngai alingi nayebisa bino. Etikali moke nakende epai ya Tata na ngai na likoló. Bino bokotikala, mpe bato bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai soki bozali kolingana. Bosengeli kolingana ndenge ngai nalingi bino.’

Na nsuka, Yesu abondelaki, asɛngaki Yehova abatela bayekoli na ye nyonso. Asɛngaki Yehova asalisa bango básalaka elongo na kimya. Abondelaki ete nkombo ya Yehova esantisama. Na nsima, Yesu ná bantoma na ye bayembaki loyembo mpo na kokumisa Yehova mpe babimaki. Ngonga oyo Yesu asengelaki kokangama ekómaki pene.

“Bóbanga te, etonga moke, mpo Tata na bino andimi kopesa bino bokonzi.”​—Luka 12:32

Makambo mosusu

YESU AZALI NZELA, SOLO MPE BOMOI

Bilei ya mpokwa ya Nkolo

Yesu abandisi ekaniseli moko oyo bayekoli na ye bakobanda kosala mbula nyonso na mokolo ya 14 Nisana.

YESU AZALI NZELA, SOLO MPE BOMOI

Ateyi komikitisa na Elekeli ya nsuka

Akamwisi bantoma na ye na ndenge asali mosala ya baombo.

YESU AZALI NZELA, SOLO MPE BOMOI

Libondeli ya nsuka na shambrɛ ya likoló

Amonisi polele ete asali likambo oyo eleki kopesa bato lobiko.