Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

 LITEYA 75

Zabolo ameki Yesu

Zabolo ameki Yesu

Nsima ya kozwa batisimo, elimo santu ememaki Yesu na esobe. Alyaki te mikolo 40 mpe ayokaki nzala makasi. Na yango, Zabolo ayaki komeka Yesu mpe alobaki na ye: ‘Soki ozali mpenza Mwana ya Nzambe, yebisá mabanga oyo ekóma mampa.’ Kasi Yesu atángelaki ye Makomami mpo na kopesa ye eyano; alobaki na Zabolo ete: ‘Ekomamá ete moto asengeli kobika kaka na limpa te. Kasi asengeli koyoka liloba nyonso oyo Yehova alobi.’

Ya mibale, Zabolo amekaki lisusu Yesu na maloba oyo: ‘Soki ozali mpenza Mwana ya Nzambe, mibwaká longwa na nsɔngɛ ya tempelo tii na nse. Ekomamá ete Nzambe akotinda baanzelu na ye báyamba yo.’ Kasi Yesu atángelaki ye lisusu Makomami; alobaki boye: ‘Ekomamá ete osengeli kotya Yehova na komekama te.’

Ya misato, Satana alakisaki Yesu makonzi nyonso ya mokili, bozwi na yango ná nkembo na yango mpe ayebisaki ye ete: ‘Nakopesa yo makonzi nyonso oyo mpe nkembo na yango soki osambeli ngai kaka mbala moko.’ Kasi Yesu azongisaki: ‘Longwá, Satana! Ekomamá ete osengeli kosambela kaka Yehova.’

Na yango, Zabolo atikaki ye, mpe baanzelu bayaki mpe bapesaki ye bilei. Banda wana, Yesu akómaki kosakola nsango malamu ya Bokonzi. Nzambe atindaki ye na mabele mpo na mosala yango. Bato basepelaki na mateya ya Yesu, mpe bazalaki kolanda ye bipai nyonso azalaki kokende.

“Ntango [Zabolo] alobaka lokuta, alobaka na kolanda makanisi na ye moko, mpo azali moto ya lokuta mpe tata ya lokuta.”​—Yoane 8:44