Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 83

Yesu aleisi bankóto ya bato

Yesu aleisi bankóto ya bato

Mwa moke liboso ya Elekeli ya mobu 32 ya ntango na biso, bantoma bautaki na mosala ya kosakola. Balɛmbaki. Na yango, Yesu amatisaki bango na masuwa mpo bákende na Betesaida epai bakokaki kopema. Kasi ntango masuwa ekómaki pene na libongo, Yesu amonaki ebele mpenza ya bato bazali kolanda bango kuna. Atako Yesu alingaki kozala kaka ye ná bantoma na ye, ayambaki bato yango na boboto. Abikisaki baoyo bazalaki kobɛla mpe abandaki koteya bango. Mokolo mobimba, Yesu ateyaki bango makambo ya Bokonzi ya Nzambe. Ntango mpokwa ekómaki, bantoma bayaki epai na ye mpe bayebisaki ye: ‘Bato oyo bazali na nzala. Tiká bango bákende koluka mwa eloko ya kolya.’

Yesu azongisaki ete: ‘Bakokende te. Bópesa bango mwa biloko ya kolya.’ Bantoma batunaki ye: ‘Olingi tókende kosombela bango mampa?’ Filipe, moko ya bantoma, alobaki: ‘Ata soki tozali na mbongo ebele, tokokoka kosomba mampa mpo na ebele ya bato nyonso oyo te.’

Yesu atunaki bango: ‘Bozali na biloko nini?’ Andre azongisaki: ‘Tozali na mampa mitano ná mwa mbisi mibale. Ekokoka bango te.’ Bongo Yesu alobaki: ‘Bóyela ngai limpa ná mbisi.’ Ayebisaki bato báfanda na matiti, etuluku moko bato 50 to bato 100. Yesu akamataki mampa ná mbisi, atalaki likoló, mpe abondelaki. Na nsima, apesaki bantoma na ye, mpe bango bapesaki bato. Mibali 5 000, ná basi mpe bana balyaki tii batondaki. Na nsima,  bantoma basangisaki biloko oyo etikalaki, mpo eloko moko te ebeba. Batondisaki kitunga 12. Yango ezalaki likamwisi ya monene!

Bato bakamwaki mingi, yango wana balingaki bátya Yesu mokonzi na bango. Kasi Yesu ayebaki ete yango ezalaki te ntango oyo Yehova atyaki mpo azala mokonzi. Na yango, azongisaki bato yango mpe ayebisaki bantoma bákende na ngámbo mosusu ya Mbu ya Galile. Bamataki na masuwa na bango, mpe Yesu amataki na ngomba kaka ye moko. Mpo na nini? Mpo alingaki azwa ntango ya kobondela Tata na ye. Ata soki Yesu azalaki na makambo mingi ya kosala, azalaki kaka kozwa ntango mpo na kobondela.

“Bósalaka mosala, ezala te mpo na bilei oyo ebebaka, kasi mpo na bilei oyo eumelaka mpo na bomoi ya seko, oyo Mwana ya moto akopesa bino.”​—Yoane 6:27