Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 80

Yesu aponi bantoma zomi na mibale

Yesu aponi bantoma zomi na mibale

Nsima ya kosakola soki mbula moko na ndambo, Yesu asengelaki kozwa ekateli moko monene mpenza. Akopona banani mpo basalaka elongo na ye? Akopesa banani formasyo mpo na kokamba lisangá ya bokristo? Mpo Yesu azwa bikateli yango, alingaki Yehova asalisa ye. Yango wana, akendaki na ngomba moko, epai azalaki kaka ye moko, mpe abondelaki Nzambe butu mobimba. Na ntɔngɔ, Yesu abengaki bayekoli na ye mosusu mpe aponaki bantoma 12 na kati na bango. Oyebi bankombo na bango? Bankombo na bango yango oyo: Petro, Andre, Yakobo, Yoane, Filipe, Bartelemi, Toma, Matai, Yakobo mwana ya Alfe, Tade, Simo, mpe Yudasi Mokeriota.

Andre, Petro, Filipe, Yakobo

Bantoma yango zomi na mibale nde bazalaki kotambola elongo na Yesu. Nsima ya kopesa bango formasyo, atindaki bango bákende kosakola. Yehova apesaki bango nguya ya kobengana bademo mpe ya kobikisa bato ya maladi.

Yoane, Matai, Bartelemi, Toma

Yesu abengaki bantoma yango zomi na mibale baninga, mpe atyelaki bango motema. Bafarisai bazalaki kokanisa ete bantoma  batángaki kelasi te mpe bazalaki bato mpamba. Nzokande, Yesu apesaki bango formasyo ya mosala ya kosakola. Balekisaki na Yesu ntango moko ya ntina mingi, liboso akufa mpe nsima ya lisekwa na ye. Yesu azalaki moto ya Galile, mingi ya bantoma na ye bazalaki mpe bato ya Galile. Basusu babalaki.

Yakobo mwana ya Alfe, Yudasi Mokeriota, Tade, Simo

Bantoma bazalaki bato ya kozanga kokoka mpe bazalaki kosala mabunga. Ntango mosusu bazalaki koloba liboso ya kokanisa mpe bazalaki kozwa bikateli ya mabe. Na bantango mosusu, bazalaki mitema mokuse. Bazalaki kutu kowelana mpo na koyeba nani aleki baninga. Atako bongo, bazalaki bato malamu, balingaki Yehova. Bango nde babongisamaki mpo na kobandisa lisangá ya bokristo nsima ya liwa ya Yesu.

“Nabengi bino baninga, mpo makambo nyonso oyo nayoki epai ya Tata na ngai, nayebisi bino yango.”​—Yoane 15:15