Kaisala Augusto, mokonzi moko ya Roma, apesaki mitindo ete Moyuda nyonso azonga na mboka ya bankɔkɔ na ye mpo na kokomisa nkombo. Bongo Yozefe ná Maria bakendeki na Beteleme, epai bankɔkɔ ya Yozefe bautá. Kasi yango ezalaki ntango oyo Maria akómaki pene na kobota.

Ntango bakómaki na Beteleme, bazwaki esika ya kolala kaka na ndako ya bibwɛlɛ. Wana nde esika Maria abotaki Yesu. Azipaki ye na bilamba ya pɛpɛlɛ mpe alalisaki ye esika banyama balyaka.

Na butu yango, babateli ya mpate moko boye bazalaki kobatela bibwɛlɛ na bango na libándá pene na Beteleme. Na mbala moko, anzelu moko atɛlɛmaki liboso na bango mpe kongɛnga ya nkembo ya Yehova ezingaki bango. Babateli yango ya mpate balɛngaki, kasi anzelu alobaki na bango ete: ‘Bóbanga te. Nazali na nsango ya esengo. Lelo Masiya abotami na Beteleme.’ Na ntango yango,  baanzelu ebele babimaki na likoló mpe bazalaki koloba: ‘Nkembo na Nzambe na likoló, mpe kimya na mabele.’ Na nsima, baanzelu yango balimwaki. Babateli yango ya mpate basalaki nini?

Babateli yango ya mpate balobanaki ete: ‘Tókende na Beteleme kaka sikoyo.’ Bakendeki nokinoki mpe bakutaki Yozefe ná Maria ná mwana na bango na ndako ya bibwɛlɛ.

Moto nyonso oyo ayokaki likambo oyo anzelu alobaki na babateli ya mpate akamwaki. Maria akanisaki malamumalamu maloba ya anzelu oyo asololaki na ye mpe abosanaki yango ata moke te. Babateli yango ya mpate bazongelaki bibwɛlɛ na bango mpe bazalaki kopesa Yehova matɔndi mpo na makambo oyo bamonaki mpe oyo bayokaki.

‘Nauti epai ya Nzambe mpe nazali awa. Nayaki mpe na ndenge na ngai moko te, kasi Moto wana nde atindaki ngai.’​—Yoane 8:42