Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 72

Elenge Yesu

Elenge Yesu

Maria ná Yozefe bazalaki kofanda na Nazarete, ná Yesu mpe bana na bango mosusu ya basi mpe ya mibali. Yozefe azalaki kosala mosala ya mabaya mpo na koleisa libota na ye, mpe ateyaki bango makambo ya Yehova mpe Mibeko na ye. Libota na bango ezalaki kokende na sinagoga ntango nyonso mpo na kosambela mpe bazalaki kokende na Yerusaleme mbula na mbula mpo na fɛti ya Elekeli.

Ntango Yesu akómaki na mbula 12, ye ná libota na bango bakendeki na Yerusaleme ndenge bamesanaki kosala. Mboka yango etondaki na bato oyo bayaki mpo na Elekeli. Na nsima ya fɛti yango, Maria ná Yozefe babandaki kozonga na Nazarete mpe bakanisaki ete Yesu azali kotambola elongo na bato mosusu. Kasi, ntango balukaki ye epai ya bandeko na bango, bamonaki ye te.

Bazongaki lisusu na Yerusaleme, mpe balukaki ye mikolo misato mobimba. Nsukansuka, bakendaki na tempelo. Bakutaki Yesu kuna; afandaki na katikati ya bateyi, azalaki koyoka bango  na likebi mpe kotuna bango mituna. Bateyi yango bakamwaki Yesu mingi mpenza mpe babandaki kotuna ye mituna. Mpe bazalaki kokamwa na biyano azalaki kopesa bango. Bamonaki ete ayebi mpenza Mibeko ya Yehova.

Maria ná Yozefe bamitungisaki mingi. Maria alobaki na Yesu ete: ‘Mwana, tolukiluki yo bipai nyonso! Ozalaki wapi?’ Yesu azongiselaki ye ete: ‘Boyebaki te ete nasengeli kozala awa na ndako ya Tata na ngai?

Yesu azongaki na Nazarete elongo na baboti na ye. Yozefe alakisaki ye mosala ya mabaya. Ntango Yesu azalaki elenge, okanisi ete azalaki moto ya ndenge nini? Ntango Yesu azalaki kokola, akómaki na bwanya mpe bato ná Nzambe bazalaki kondima ye.

“Ee Nzambe na ngai, nasepeli kosala mokano na yo, mpe mobeko na yo ezali na kati na ngai.”​—Nzembo 40:8