Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 65

Estere abikisi bandeko na ye

Estere abikisi bandeko na ye

Estere azalaki elenge mwasi moko Moyuda oyo azalaki kofanda na Shushane, engumba moko ya Perse. Bambula mingi liboso, Nebukadenezare alongolaki libota na bango na Yerusaleme mpe amemaki yango na boombo. Mordekai, ndeko na ye, oyo azalaki kosala epai ya Mokonzi Ahasueruse nde abɔkɔlaki ye.

Mokonzi Ahasueruse alingaki kobala mwasi mosusu. Basaleli na ye bamemelaki ye basi ya kitoko koleka na mokili na ye. Estere mpe azalaki kati na bango. Mokonzi aponaki nde Estere na kati ya basi wana nyonso. Mordekai ayebisaki Estere aloba te ete azali Moyuda.

Hamane, mobali moko ya lolendo azalaki mokonzi ya bankumu nyonso. Alingaki ete bato nyonso bángumbamelaka ye. Lokola Mordekai aboyaki kosala yango, Hamane asilikaki makasi mpe alukaki koboma ye. Ntango Hamane ayebaki ete Mordekai azali Moyuda, asalaki myango mpo na koboma Bayuda nyonso ya mokili yango. Ayebisaki mokonzi: ‘Bayuda bazali bato mabe; osengeli kolongola bango.’ Ahasueruse alobaki: ‘Salá nyonso oyo olingi kosala,’ mpe apesaki ye bokonzi ya kotya mobeko. Hamane atyaki mobeko moko ete bato báboma Bayuda nyonso na mokolo ya 13 na sanza ya Adare (elingi koloba sanza ya 2 ná sanza ya 3). Yehova azalaki komona.

Estere ayebaki mobeko yango te. Na yango, Mordekai atindelaki ye mokanda yango mpe alobaki na ye ete: ‘Kende kosolola na mokonzi.’ Estere alobaki: ‘Moto nyonso oyo akokɔta epai ya mokonzi soki abengami te akobomama. Mokonzi abengisi ngai te esali mikolo 30! Kasi nakokende. Soki asemboleli ngai lingenda na ye, nakobika. Soki asemboli yango te, nakokufa.’

Estere akendeki na lopango ya mokonzi. Ntango mokonzi amonaki ye, asembolelaki ye lingenda. Estere akendaki epai na ye, mpe mokonzi atunaki ye: ‘Estere, nasalela yo nini?’ Alobaki: ‘Nalingi kobengisa yo ná Hamane na fɛti.’ Na fɛti yango,  Estere abengisaki bango lisusu na fɛti ya mibale. Na fɛti yango ya mibale, mokonzi atunaki lisusu Estere: ‘Nasalela yo nini?’ Alobaki: ‘Moto moko alingi koboma ngai ná bandeko na ngai. Nabondeli yo, bikisá biso.’ Mokonzi atunaki ye: ‘Nani alingi koboma bino?’ Estere alobaki: ‘Moto mabe yango ye oyo Hamane.’ Ahasueruse ayokaki nkanda makasi mpe atindaki báboma Hamane mbala moko.

Kasi moto moko te akokaki kolongola mobeko ya Hamane, ata mokonzi. Na yango, Ahasueruse atyaki Mordekai mokonzi ya bankumu mpe apesaki ye bokonzi ya kotya mobeko ya sika. Morkedai atyaki mobeko oyo epesaki Bayuda nzela bábunda soki bayei kobundisa bango. Na mokolo ya 13 na sanza ya Adare (elingi koloba sanza ya 2 ná sanza ya 3), Bayuda balongaki banguna na bango. Banda mokolo wana, Bayuda bazalaki kosala molulu ya bolongi yango mbula na mbula.

“Bakomema bino na makasi liboso ya baguvɛrnɛrɛ mpe bakonzi mpo na ngai, mpo na kopesa bango mpe bikólo litatoli.”​—Matai 10:18

Makambo mosusu

BAVIDEO YA MALOBA YA EBANDELI YA MIKANDA YA BIBLIA

Maloba ya ebandeli na Estere

Makambo oyo esalemaki na mikolo ya Estere ekokómisa kondima na yo makasi na nguya oyo Yehova Nzambe azali na yango ya kobikisa basaleli na ye na ntango ya komekama lelo.

BATO OYO BIBLIA ELOBELI

Lokasa oyo elobeli Estere

Ndenge nini mpiko ya Estere ebikisaki bomoi ya bato? Imprimer lokasa oyo mpo omona ndenge ya komekola ndakisa na ye.

MEKOLÁ KONDIMA NA BANGO

Estere alobaki mpo na ekólo ya Nzambe

Komonisa bolingo ya solosolo lokola Estere esɛngaka kondima mpe mpiko.

MEKOLÁ KONDIMA NA BANGO

Estere amonisaki bwanya, mpiko, mpe alukaki bolamu na ye moko te

Ndenge nini Estere alukaki bolamu ya Yehova mpe ya basaleli na ye?