Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Okoki kozala na libota ya esengo

 ETENI 9

Bósambela Yehova libota mobimba

Bósambela Yehova libota mobimba

“Bósambela Oyo asalá likoló, ná mabele.”Emoniseli 14:7

Ndenge omoni yango na mwa buku oyo, Biblia ezali na batoli mingi oyo ekosalisa yo ná libota na yo. Yehova alingi ete bózala na esengo. Alobi ete soki botye losambo na ye na esika ya liboso, “bakobakisela bino biloko nyonso wana mosusu.” (Matai 6:33) Alingi mpenza ozala moninga na ye. Salá nyonso mpo na kokolisa boninga na yo ná Nzambe. Yango nde libaku malamu koleka oyo moto akoki kozwa.Matai 22:37, 38.

 1 KÓMISÁ BOYOKANI NA YO NÁ YEHOVA MAKASI

OYO BIBLIA ELOBI: “‘Nakozala tata na bino, mpe bino bokozala bana na ngai ya mibali mpe bana na ngai ya basi,’ Yehova . . . alobi bongo.” (2 Bakorinti 6:18) Nzambe alingi ete okóma moninga na ye ya motema. Libondeli ezali lolenge moko ya kosala yango. Yehova asɛngi yo ‘obondelaka ntango nyonso.’ (1 Batesaloniki 5:17) Azali na mposa makasi ya koyoka makanisi ya motema na yo mpe mitungisi na yo. (Bafilipi 4:6) Ntango ozali kobondela elongo na bato ya libota na yo, bakomona ete Nzambe azali mpenza moto ya solo mpo na yo.

Longola koloba na Nzambe, osengeli mpe koyoka ye. Okoki koyoka ye soki ozali koyekola Liloba na ye mpe mikanda oyo elimbolaka Biblia. (Nzembo 1:1, 2) Manyoláká makambo oyo ozali koyekola. (Nzembo 77:11, 12) Mpo na koyoka Nzambe, osengeli mpe koyanganaka na makita pɔsɔ na pɔsɔ.Nzembo 122:1-4.

Koyebisa basusu makambo etali Yehova ezali lolenge mosusu ya ntina ya kokómisa boyokani na yo ná ye makasi. Soki ozali kosala yango mingi, okopusana lisusu mingi penepene na ye.Matai 28:19, 20.

OKOKI KOSALA BOYE:

  • Zwáká ntango ya kotánga Biblia mpe kobondela mokolo na mokolo

  • Yo ná libota na yo, bótyaka makambo ya losambo liboso ya kominanola mpe kozwa mwa mopɛpɛ

2 BÓSALAKA LOSAMBO NA KATI YA LIBOTA

OYO BIBLIA ELOBI: “Bópusana penepene na Nzambe, mpe ye akopusana penepene na bino.” (Yakobo 4:8) Osengeli kosala programɛ ya losambo na kati ya libota mpe kolandelaka yango malamu. (Ebandeli 18:19) Kasi esuki kaka wana te. Nzambe asengeli kozala na esika na bomoi na yo ya mokolo na mokolo. Okokómisa boyokani ya libota na yo na Nzambe makasi soki ozali kolobela ye “ntango okofanda na ndako na yo mpe ntango okotambola na balabala mpe ntango okolala mpe ntango okolamuka.” (Kolimbola Mibeko 6:6, 7) Omityela mokano ya kozala lokola Yosua, oyo alobaki ete: “Mpo na ngai mpe bato ya ndako na ngai, tokosalela Yehova.”Yosua 24:15.

OKOKI KOSALA BOYE:

  • Na programɛ na bino ya koyekola pɔsɔ na pɔsɔ, bólobelaka mpe makambo oyo etali moto mokomoko ya libota