Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mekolá kondima na bango

Matomba nini tokozwa sikoyo soki toyekoli masolo ya mibali mpe basi ya kondima oyo Biblia elobeli?

Molɔngɔ ya makambo

Molɔngɔ ya makambo mpe bakarte oyo ekosalisa yo omona na makanisi ntango mpe epai oyo bato wana ya sembo oyo Biblia elobeli bazalaki na bomoi.

Mokanda ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi

Lisangani ya Mikóló-Bakambi ezali kolendisa mpenza moto nyonso atánga mpe ayekola buku oyo ye moko to elongo na libota na ye mpo na kozwela yango matomba.

Maloba ya ebandeli

Biblia etondi na masolo ya solo mpenza ya mibali mpe basi ya sembo. Matomba nini tokoki kozwa na ndakisa na bango?

ABELE

“Atako akufá, azali naino koloba”

Makambo nini tokoki koyekola na ntina na Abele mpe kondima na ye atako Biblia elobeli ye mingi te?

NOA

“Atambolaki elongo na Nzambe ya solo”

Noa ná mwasi na ye bakutanaki na mikakatano nini mpo na kobɔkɔla bana na bango? Ndenge nini bamonisaki kondima mpo na kotonga masuwa?

ABRAHAMA

“Tata ya bato nyonso oyo bazali na kondima”

Ndenge nini Abrahama amonisaki kondima? Na makambo nini okosepela komekola kondima ya Abrahama?

RUTA

“Epai okokende, ngai mpe nakokende”

Mpo na nini Ruta andimaki kotika libota mpe mboka na ye? Bizaleli nini oyo amonisaki oyo esalaki ete Yehova andima ye?

RUTA

“Mwasi moko malamu mingi”

Mpo na nini libala ya Ruta ná Boaze ezali na ntina mingi? Mateya nini tokoki kozwa epai ya Ruta ná Naomi na likambo etali libota?

HANA

Abondelaki Nzambe na motema mobimba

Kondima ya Hana epai ya Yehova esalisaki ye alonga mokakatano oyo ezalaki komonana lokola ete moto moko te akokoka kolonga yango.

SAMWELE

“Azalaki se kokola liboso ya Yehova”

Mpo na nini ndenge oyo Samwele akolaki ekesanaki na bana mosusu? Nini esalaki ete kondima na ye ekóma makasi ntango azalaki na tabernakle?

SAMWELE

Ayikaki mpiko atako makambo ebebaki

Biso nyonso tokutanaka na bampasi mpe mikakatano oyo etyaka kondima na biso na komekama. Ndenge oyo Samwele ayikaki mpiko eteyi biso nini?

ABIGAILE

Asalaki na bokɛngi

Liteya nini tokoki kozwa na libala ya mpasi oyo Abigaile azalaki na yango?

ELIYA

Alongisaki losambo ya solo

Ndenge nini tokoki komekola Eliya ntango tokutani na bato oyo bandimaka te makambo oyo Biblia eteyaka?

ELIYA

Asɛnzɛlaki, mpe azelaki

Ndenge nini mosakoli Eliya amonisaki ezaleli moko kitoko mpenza ntango azalaki kozela ete Yehova akokisa elaka na ye?

ELIYA

Nzambe na ye abɔndisaki ye

Makambo nini esalaki ete Eliya atungisama mingi, alɛmba nzoto mpe asɛnga kutu kokufa?

YONA

Mabunga na ye eteyaki ye

Yona abangaki kondima mokumba oyo Nzambe apesaki ye, ozali na makanisi ndenge moko na ye? Lisolo na ye eteyi biso makambo minig ya ntina na likambo etali motema molai mpe boboto ya Yehova.

YONA

Ayekolaki komonisa motema mawa

Ndenge nini lisolo ya Yona eteyi biso tómitalelaka na ndenge oyo ebongi?

ESTERE

Alobaki mpo na ekólo ya Nzambe

Komonisa bolingo ya solosolo lokola Estere esɛngaka kondima mpe mpiko.

ESTERE

Amonisaki bwanya, mpiko, mpe alukaki bolamu na ye moko te

Ndenge nini Estere alukaki bolamu ya Yehova mpe ya basaleli na ye?

MARIA

“Talá! Nazali moombo ya Yehova!”

Eyano ya Maria epai ya anzelu emonisi nini na likambo etali kondima na ye? Wapi bizaleli mosusu kitoko oyo amonisaki?

MARIA

Azalaki “kokanisa yango . . . na motema na ye”

Makambo oyo Maria akutanaki na yango na Beteleme elendisaki mingi kondima na ye na bilaka ya Yehova.

YOZEFE

Abatelaki, asungaki mpe alɛmbaki bango te

Na makambo nini Yozefe abatelaki libota na ye? Mpo na nini akendaki na Maria mpe Yesu na Ezipito?

MARTA

“Nasilá kondima”

Ndenge nini Marta amonisaki kondima makasi ata na ntango ya mawa?

PETRO

Alongaki kobanga mpe ntembe

Ntembe ezali ezaleli moko ya mabe mpenza oyo ekoki kobebisa moto. Kasi Petro alongaki kobanga mpe ntembe na ye na likambo etali kolanda Yesu.

PETRO

Atikalaki sembo na komekama

Ndenge nini kondima mpe bosembo ya Petro esalisaki ye andima makambo ntango Yesu asembolaki ye?

PETRO

Ayekolaki kolimbisa epai ya Nkolo na ye

Liteya nini Yesu apesaki Petro na likambo etali kolimbisa? Ndenge nini Yesu amonisaki ete alimbisi Petro?

Maloba ya nsuka

Ndenge nini okoki kokómisa kondima na yo makasi mpe kobatela polele elikya na makanisi na yo?