Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

 MAKAMBO YA ESENGO YA MBULA ELEKI

“Tolingi TV JW mingi mpenza!”

“Tolingi TV JW mingi mpenza!”

NA MOKOLO ya 06/10/2014, lisangá ya Yehova emekaki kofungola televizyo moko ya kotala na Internet mpe ebengamaki TV JW (JW Broadcasting). * Banda na sanza ya mwambe ya mobu 2015, baemisyo na yango ekómi kobongolama na minɔkɔ koleka 70 mpo bandeko oyo balobaka Lingelesi te bálendisama mpe na elimo na nzela na yango. Bandeko ebele ya mokili mobimba bamonisi botɔndi mpo na TV yango. Kasi, kotonga ndako ya TV JW esɛngaki nini?

Esengelaki koluka esika ya malamu. Na biro monene ya Batatoli ya Yehova na Brooklyn, na New York, baponaki  esika moko na balabala Columbia Heights nimero 30. Kaka na pɔsɔ moko, bapɛtolaki esika yango mpe Departema ya kobongisa biloko ebandaki kobongisa esika yango ekóma esika ya kosala baemisyo ya televizyo. Ekipi ya bandeko oyo basalaka baplan basalaki estrade moko ya mindɔndɔ te, kasi ya mikolo oyo. Bandeko oyo bautaki na États-Unis mobimba bamipesaki mikolo mingi na kosala plan ya ndako ya televizyo mpe kotala ndenge mosala yango ekoki kosalema nokinoki. Makambo oyo bato basalaka na basanza ebele, bandeko basalaki yango na mwa mikolo, mpe Departema ya kosomba biloko ebandaki mbala moko kotinda biloko ndenge na ndenge ya botongi.

Batyaki bansinga ndenge na ndenge, mpe bandeko basengelaki kotala soki makambo nyonso ezali kotambola malamu. Na ntango yango, na bastidio na biso oyo basalaka biloko ya koyoka mpe bavideo na Patterson, bandeko ya orchestre na biso elongo na bandeko ya mikili mosusu oyo bazalaki kuna mpo na mosala moko ya miziki, bazalaki kobongisa mwa miziki ya mokuse oyo ekotyama na ebandeli ya baemisyo. Babongisaki makambo ya koloba, bamekaki yango mpo báyoka ndenge ekobima, mpe bandeko oyo basalaka na bastidio ya Brooklyn, ya Patterson, mpe ya Wallkill mpe bandeko ya mikili mosusu bazalaki kosala mosala makasi mpo na kobimisa bavideo. Ntango basilisaki kotonga ndako yango mpe batyaki biloko oyo esengeli, babandaki kobongisa baemisyo oyo ekoleka na mwa basanza ya ebandeli.

Ndako esika basalaka baemisyo ya TV JW, na Brooklyn, na New York

Ntango totunaki moto moko oyo ayebi malamu mosala ya kotonga bastidio ya televizyo soki ekosɛnga ntango boni tósala modɛlɛ oyo tokanaki, alobaki ete ekozwa mbula moko ná ndambo. Kasi, bandeko na biso ya molende basilisaki mosala yango sanza mibale mpamba!

Mosala oyo basalaki epesaki esengo mpenza! Emisyo ya sanza, oyo mbala mingi etyamaka na mokolo ya  yambo ya liboso ya sanza, bato balandaka yango mbala koleka milio mibale na sanza yango. Soki totángi mpe bavideo, bato batalaka TV JW mbala koleka milio zomi na sanza!

“Baemisyo ya TV JW etindi ngai nakangama lisusu mingi na ebongiseli ya Yehova mpe na Lisangani ya Mikóló-Bakambi. Nayebi ete nazali na libota oyo etondi na bolingo.”—Kenya

Basaleli ya Yehova bazali kokanisa nini mpo na lolenge yango ya sika ya kokabola bilei ya elimo? Yoká oyo mwa bandeko mosusu balobaki:

  • “Ezalaka moko ya bampokwa ya esengo na bomoi na ngai! Nsima ya kolanda emisyo ya sanza ya mitano ya 2015 na TV JW elongo na mwasi na ngai, esengo na ngai elekaki ndelo. Ezali mpenza moko ya makabo kitoko oyo Yehova apesi ngai. Topesi matɔndi mingi na Lisangani ya Mikóló-Bakambi mpe na bandeko nyonso oyo basalaki mosala makasi ya kobongisa nzela yango ya sika ya kopesa bilei ya elimo.”—Indonésie.

  • “Kaka mikolo eleki, bandeko mingi bayokaki ata ndeko moko te ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi azali kosala diskur. Sikoyo bakoki koyoka bango, kutu bakoki mpe komona bango. Tozali mpenza koyoka ete tozali na bomoko na Lisangani ya Mikóló-Bakambi mpe bandeko na biso ya mokili mobimba.”—Kenya.

  • “Mobali na ngai azali Motatoli te; na yango ezalaka mpasi kosala losambo na kati ya libota elongo na bana na ngai mibale oyo bazali bilenge. Na yango, baemisyo ya TV JW ezali kosalisa ngai mingi. Ezali kotinda ngai namona ete nazali mpenza na kati ya ebongiseli ya Nzambe,  mpe elendisaka ngai ná bana na ngai mingi. Ezali mpenza lipamboli ya Yehova.”—Grande-Bretagne.

  • “Tolingi TV JW mingi mpenza! Tobondelaki ete baemisyo yango ekóma mpe na minɔkɔ mosusu; Nzambe ayoki mabondeli na biso. Tolendisamaka mingi komona nsai, boboto mpe esengo ya bandeko na biso na losambo ya Yehova. Banda TV yango efungwamá, tomiyokaka na kati mpenza ya ebongiseli monene ya Yehova koleka ndenge ezalaki liboso.”—République tchèque.

  • “Koyoka bandeko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi na monɔkɔ na biso esalisi ngai nakangama na Yehova makasi koleka.”—Brésil.

  • “Nazwá batisimo esali mbula 16, kasi nsai mpe esengo oyo nayokaki lelo ekokani kaka na esengo oyo nayokaki mokolo nazwaki batisimo. Matɔndi mingi bandeko mpo na TV JW.”—Brésil.

Na lisalisi ya Yehova, tozali na elikya ete TV JW ekokoba kozala lipamboli ya elimo mpo na bandeko ya mokili mobimba mpe ekobakisela Yehova masanzoli mpe nkembo.

^ par. 1 Okoki kokɔta na TV JW na Internet soki okomi tv.jw.org.