Ndeko mwasi moko oyo ayaki na molulu ya bofungoli Betele ya Madagascar, oyo esalemaki mokolo ya pɔsɔ, mwa 24/01/2015, alobaki boye: “Motema na ngai etondi na esengo.” Ye ná bandeko mosusu 583 oyo bayaki basepelaki komona ndako ya bashambrɛ 19 oyo etongami, esika ya kolya oyo bayeisaki monene, mpe kuku oyo babongisaki lisusu. Basalaki mpe babiro mpo na Departema ya mosala, biro oyo etalelaka makambo ya mbongo, ná departema ya kosala baplan mpe kotonga na ekólo. Lisusu, basalaki bastidio ya sika mpo na departema ya makambo ya kokɔtisa mingongo, ya elobeli ya bababa, mpe departema ya kokoma mpo na bato bakufá miso. Basalaki diskur oyo elobelaki na mokuse ndenge mosala ya kosakola ebandá na Madagascar; na nsima bandeko balandaki diskur ya bofungoli Betele oyo ndeko Mark Sanderson ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi asalaki.

Ndako ya sika ya bashambrɛ 19 na Betele ya Madagascar

 Basaleli ya Yehova na Jakarta, na Indonésie, bakitisaki mitema ntango ebele ya mai oyo etondaki na engumba mpo na mbula ekitaki liboso ya mokolo ya bofungoli Betele na bango ya sika, na mwa 14/02/2015. Sikoyo Betele ezali na etaze moko ya ndako moko molai ya baetaze 42 mpe na baetaze 12 ya ndako mosusu oyo ezali pembeni na yango. Badepartema mingi ya Betele ezali na bandako mosusu ya mike pembenipembeni wana. Ndeko Anthony Morris ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi nde asalaki diskur ya bofungoli Betele; mpe na mokolo oyo elandaki, bandeko 15 257 bayanganaki na stade moko mpo na kolanda diskur na ye oyo elobaki “Bókoba koyika mpiko na misala malamu.” Bandeko 11 189 balandaki programɛ yango na nzela ya video na bisika mosusu 41; na yango, ezalaki liyangani eleki monene oyo esalemá na Indonésie. Ronald Jacka, moko na bamisionɛrɛ ya liboso na Indonésie alobaki boye: “Ntango nayaki [awa] na 1951, basakoli bazalaki kaka 26 na ekólo mobimba. Kasi lelo, na likita yango, bato bazali koleka 26 000. Yehova apamboli mpenza basaleli na ye na Indonésie!”