Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

Australie: Video Moninga ya solosolo azali nani?

 KOSAKOLA MPE KOTEYA NA MOKILI MOBIMBA

Océanie

Océanie
  • MIKILI 29

  • BATO 40 642 855

  • BASAKOLI 98 353

  • BAYEKOLI YA BIBLIA 66 022

Mwana moko ya mpiko

Emily, oyo azali na mbula 12, afandaka na Australie. Mokolo moko, molakisi na bango azalaki kotángisa bango na kelasi ntina ya kopona baninga malamu. Yango etindaki Emily alakisa molakisi na bango video “moto azali koyema” Moninga ya solosolo azali nani? Ntango molakisi alakisaki bana-kelasi video yango, balandaki na likebi mpenza. Na nsima, balekisaki ngonga moko na kolobela video yango.  Molakisi yango alakisaki mpe video yango na bakelasi mosusu. Na nsima, Emily alakisaki molakisi na bango ná baninga na ye ya kelasi site jw.org. Emily alobi boye: “Yehova apesaki ngai mpiko ya kolakisa bana-kelasi ebele site na biso. Apambolaki ngai mpenza.”

Wenze monene mosika ya engumba

Basakoli mitano basalaki mobembo ngonga libwa na nzela ya ngombangomba mpo na kokende kotanda mikanda na wenze moko monene oyo efungwamaki na Suai, na Timor oriental. Bato oyo bazalaki koya wana bazalaki kokamwa komona mikanda ya Nzambe na minɔkɔ 12 ya mboka na bango, nzokande na minɔkɔ yango mosusu mikanda ezalaka mingi te, na mosusu ezalaka te. Mwasi moko amonaki mwa buku moko mpe abelelaki: “Monɔkɔ na biso!” Ezalaki mbala ya liboso atánga mokanda na Bunak, monɔkɔ ya mboka na bango. Nsima ya mikolo minei mpamba, bandeko wana bakabolaki bazulunalo 4 571 mpe bato mingi basɛngaki bango bákende kotala bango na bandako. Bato mingi oyo basepelaki bakutanaki naino na Batatoli ya Yehova te liboso. Bana bafandaki wana bangonga ebele mpo na kotala bavideo Kómá moninga ya Yehova na monɔkɔ ya Tetun Dili. Bana mosusu kutu bakangaki maloba ya nzembo mosusu na motó mpe bazalaki koyemba yango na esengo.

Timor oriental: Bana bazali kotala bavideo Kómá moninga ya Yehova

 “Yango nde ebongi na bana-kelasi”

Brian oyo azali misionɛrɛ ná mwasi na ye Roxanne basɛngaki nzela bátanda mikanda na shario na eteyelo moko na esanga Palaos. Bakutanaki na prezida ya eteyelo yango mpe balakisaki ye video moko na jw.org oyo elakisi ndenge tosakolaka na bisika ya bato ebele. Bapesaki ye mwa mikanda oyo bakanaki kotanda na shario yango. Prezida wana ayebisaki Brian ná Roxanne ete basengeli  kokutana na mokambi ya bana-kelasi. Nsima na yango, bayebisaki bango ete basengeli mpe kokutana na mokonzi ya eteyelo.

Ndeko Brian alobi boye: “Tosololaki malamu na mokonzi ya eteyelo, kasi azongisaki biso na biro ya prezida; kuna basɛngaki biso tókoma nde mokanda mpo na kozwa ndingisa ya kotya shario na biso ya mikanda. Toyokaki lokola bazali kotambwisa biso kaka mpamba, mpe tolɛmbaki nzoto mwa moke, kasi tokomaki kaka mokanda yango.”

Palaos: Brian ná Roxanne basololaki malamu na bana-kelasi ntango batyaki shario ya kotanda mikanda na eteyelo moko

Mpo báyeba soki mokanda na bango ekómaki, Brian ná Roxanne bakendaki lisusu epai ya mokonzi ya eteyelo;  bayebaki kaka ete akopesa bango ndingisa te. Brian alobi boye: “Tokamwaki mpenza ntango mokonzi yango ayebisaki biso ete atángaki babuku oyo totikaki mpe amoni ete ezalaki malamu mingi. Alobaki ete yango nde ebongi na bana-kelasi.” Na yango, ndingisa epesamaki!

Brian abakisi: “Na nsima, mokambi ya bana-kelasi ayebisaki biso ete bamemaka bana oyo bafandaka na shambre ya bato ebele na bandako-nzambe oyo balingi na mokolo ya lomingo. Alobaki: ‘Soki bana-kelasi balingi koya na lingomba na bino, tokoki komema bango kuna.’ Ngai ná Roxanne tokamwaki. Na esika báboya tótya shario, bazalaki lisusu kopesa biso nzela tómema bana-kelasi na Ndako ya Bokonzi!”

Mokolo ya liboso oyo Brian ná Roxanne batyaki shario ya mikanda na lopango ya eteyelo yango, bakabolaki babuku 65, bazulunalo 8 mpe mwa babuku 11. Basololaki mpe malamu na bana-kelasi. Mokonzi ya eteyelo ná mokambi ya bana-kelasi basɛngaki bango bázonga lisusu.

Bakiliya batalaka bavideo na biso

Mokolo moko, Lipson, ndeko moko oyo asalaka na Betele ya Îles Salomon, autaki mosala ya kosakola mpe azalaki kozonga na Betele. Na nzela, ayokaki nzembo ya Bokonzi ezali kobɛta na butiki moko. Na yango, akendaki kokɔta na butiki yango. Akamwaki komona bana ebele ná mikóló bazali kotala televizyo oyo ezalaki kolakisa video ya loyembo 55, “Bomoi ezangi nsuka!,” ya bavideo Kómá moninga ya Yehova. Ntango loyembo yango esilaki kobɛta, nkolo-butiki yango alobaki na bato, “nazali na video mosusu ya kolakisa bino.” Atyaki video Koyiba ezali mabe. Ntango video yango esilaki, ayebisaki bato nyonso ete báyibaka na butiki na ye te.

Lokola bato mosusu mpe bakɔtaki na butiki ntango video yango ezalaki kobɛta, nkolo-butiki ayebisaki bango ete, “nalingi bino nyonso bóyoka loyembo oyo  nalingaka mingi.” Atyaki lisusu loyembo 55. Na nsima, atyaki video Mpo na nini koyekola Biblia? mpe video Boyekoli ya Biblia esalemaka ndenge nini? na monɔkɔ Pidgin oyo elobamaka na Îles Salomon.

Îles Salomon: Nkolo-butiki moko atyelaka bakiliya na ye bavideo ya jw.org

Bato mingi ya Îles Salomon bazalaka na Internet te mpo ezali ntalo mingi mpe esalaka na mpasi. Atako bongo, nkolo-butiki wana, oyo azali Motatoli ya Yehova te, azali kosalisa na kolona mboto ya solo na ndenge alakisaka bavideo na biso epai ya bakiliya na ye.

Amonaki nkombo ya Nzambe na buku yango

Mokolo nyonso ya yambo, ndeko moko ná mwasi na ye batandaka mikanda na shario na esika moko na Nouméa, mboka-mokonzi ya Nouvelle-Calédonie. Mokolo moko, mwasi moko apusanaki malɛmbɛ na shario, alobaki eloko te kasi azwaki buku Biblia eteyaka mpenza nini? Nsima ya miniti 30, azongaki wana, asimbi buku  yango. Ayebisaki bandeko yango boye: “Bomoná likambo oyo?” Afungolaki buku mpe alakisaki bango nkombo Yehova. Alobaki: “Ezali nkombo ya Nzambe! Natamboli bisika babombaka babuku bapɔsɔ ebele mpo na koluka kotánga makambo ya Nzambe. Na nsima nazwaki buku na bino mpe nakɔtaki na motuka na ngai. Ntango nafungolaki buku yango, eloko ya liboso namonaki ezali nkombo ya Nzambe, Yehova. Namonaki ete ekozala malamu nazonga awa mpo na kopesa bino matɔndi.” Ndeko wana ná mwasi na ye basololaki malamu na mwasi yango mpe balakisaki ye motó ya likambo “Nkombo ya Nzambe—Esengeli kosalela yango? Elimboli nini?” na apɛndisi ya buku Biblia eteyaka. Mwasi yango alobaki ete akokoba kotambola na bisika babombaka mikanda, kasi ayebi esika shario ezalaka mokolo nyonso ya yambo!