• ABOTAMAKI NA 1963

  • BATISIMO 1995

  • NA MOKUSE Nkulutu ya boboto oyo abatelaki bandeko ntango mangomba ezalaki na yikiyiki na Ambon, na bisanga Maluku.

NA MWA 19/01/1999, koyinana ya Bamizilma ná bakristo ebimisaki etumba moko na ntaka ya kilomɛtrɛ soki misato longwa na ndako na ngai. Ezalaki nsɔmɔ. *

Nsima ya kotya bato ya libota na ngai na esika ya kimya, nabengaki basakoli mosusu mpo na koyeba soki bazali malamu. Nasɛngaki bango báfanda kimya mpe bákende te esika mobulu ezali. Na nsima, bankulutu bakendaki kotala bandeko mpo na kopesa bango makasi mpe kolendisa bango básala makita na bituluku ya mikemike.

Betele esɛngaki biso tólongola bandeko nyonso oyo bafandaki na bisika oyo mobulu ezalaki, mpe topesaki mabota ebele malako yango. Ndeko moko oyo aboyaki kolongwa na ndako na ye akufaki; bato ya mobulu babomaki ye. Kasi ndeko nyonso oyo atosaki malako ya Betele abikaki.

^ par. 1 Bitumba yango engalaki na etúká mobimba ya Maluku na boumeli ya mbula koleka mibale mpe mpo na yango bato ebele mpenza bakimaki bandako na bango.