Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

 INDONÉSIE

Kosakola nkombo ya Yehova na mpiko

Kosakola nkombo ya Yehova na mpiko

Bambula nyonso oyo epekiseli ezalaki, bandeko ya Indonésie balandaki toli ya Yesu ya ‘kozala ekɛngɛ lokola banyoka kasi na ngambo te lokola bibenga.’ (Mat. 10:16) Kasi ntango epekiseli esilaki, esɛngaki bandeko mingi báyekola kosakola “na mpiko.”Mis. 4:31.

Na ndakisa, bandeko mosusu bazalaki kobanga kosakola ndako na ndako; bazalaki kosepela kaka kozongela bato mpe koyekola na bango Biblia. Bamosusu mpe bazalaki koboya kosolola na Bamizilma. Bandeko mingi bazalaki koloba ete bazali bakristo na esika báloba ete bazali Batatoli ya Yehova mpe bazalaki kosalela Babiblia oyo mangomba ya bokristo ebimisá na esika ya Libongoli ya Mokili ya sika * ya monɔkɔ ya Indonésien. Bamosusu bazalaki kokakatana kokabola mikanda ebele.

Bandeko batikalaki na bizaleli yango mosusu ata nsima ya epekiseli. Bandeko mosusu bazalaki kolanda bonkɔkɔ ya bato ya Indonésie: kokangama na likambo te mpo na koboya mindɔndɔ, mpe kokeba na moto nyonso. Ndenge nini bandeko bakokaki kosembolama?

Yehova asalisaki bango na nzela ya bandeko oyo bakɔmɛli na elimo, oyo bayaki kopesa bango toli na boboto. (Ef. 4:11, 12) Na ndakisa na 2010, ndeko Stephen Lett ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ayaki kolendisa bandeko básalelaka Libongoli ya Mokili ya Sika mingi mpo na kosalisa bato báyeba nkombo ya Nzambe. Ndeko Misja Beerens oyo azali misionɛrɛ alobi boye: “Diskur ya ndeko Lett esimbaki mitema ya basakoli ebele. Bamonaki ntina ya komimonisa polele lokola Batatoli ya Yehova mpe ya kosakola Liloba ya Nzambe na mpiko.”

 Bamizilma mingi ya Indonésie bamonaka ete Batatoli ya Yehova mpe bazali na kati ya mangomba ya bokristo. Na yango, Mosala ya Bokonzi ya Indonésie epesaki bandeko malako oyo: “Mbala mingi koyebisa ete ozali Motatoli ya Yehova mbala moko na ebandeli ya lisolo elekaka malamu. . . . Tozali bamonisi ya Yehova, mpe tolingi ete nkombo mpe mokano na ye eyebana na teritware na biso!” Shinsuke Kawamoto, oyo asalaka na Betele ya Indonésie alobi boye: “Malako wana ya polele mpe ya mayele ebotaki mbuma ya malamu. Bamizilma ebele bazali koluka koyeba makambo etali Batatoli ya Yehova. Balukaka koyeba ntina oyo tozalaka ndenge mosusu; yango epesaka biso nzela ya koteya bango.”

Balendisaki mpe basakoli bákabolaka mingi Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli mpe Lamuká! Ndeko Lothar Mihank, mokambi ya komite ya filiale alobi boye: “Mpo bato báyeba biso, basengeli kotángaka bazulunalo na biso. Bazulunalo elɛmbisaka ‘mabele’ (mitema) mpe esalaka ete bato básepela na nsango malamu. Soki tozali kokabola yango ebele, tozali kopesa bato ebele libaku ya koyekola makambo ya Yehova.”

Kosakola na bisika ya bato ebele ezali kobota mbuma

Na 2013, Betele ya Indonésie ebandaki lolenge mibale ya kosakola oyo Lisangani ya Mikóló-Bakambi endimaki: kosakola na bisika ya bato ebele na bingumba minene mpe kosakola na bisika ya bato ebele na teritware ya lisangá. Mayele wana ya kosakola ezali kosalisa bato ebele ya Indonésie báyoka nsango malamu.

Moko ya bisika ya liboso epai batandaki bamesa mpo na kosakola na bingumba minene ezalaki na zando moko monene esika batɛkaka baaparɛyi na Jakarta occidental. Na nsima, masangá ekómaki kosakola na bashario mpe na bamesa na bisika ya bato nyonso na bateritware na bango. Na mbula moko mpamba, basalelaki bashario mpe  bamesa koleka 400 mpo na kotanda mikanda na bingumba ya Indonésie. Ebotaki mbuma nini?

Yusak Uniplaita, nkulutu ya lisangá moko ya Jakarta alobi boye: “Liboso tóbanda kotanda mikanda na bisika ya bato ebele, lisangá na biso ezalaki kosɛnga bazulunalo 1 200 na sanza. Sanza motoba na nsima, tokómaki kosɛnga bazulunalo 6 000 na sanza. Sikoyo, tosɛngaka bazulunalo 8000 na sanza. Tokabolaka mpe babuku mpe mwa babuku ebele.” Na engumba Medan, na Sumatra du Nord, mwa babongisi-nzela batandaki mikanda na bashario na bisika misato. Na sanza ya liboso, bakabolaki babuku 115 mpe bazulunalo soki 1 800. Sanza mibale na nsima, babongisi-nzela soki 60 na bisika nsambo bakabolaki babuku koleka 1 200 mpe bazulunalo 12 400. Jesse Clark, oyo azali misionɛrɛ, alobi boye: “Mayele wana ya sika ya kosakola ezali kosepelisa bandeko mingi mpe ezali komonisa ete bokoli ekoki kosalema lisusu mingi na Indonésie. Kosakola na bisika ya bato ebele ekokoba kosalema awa!”

Kosakola na minɔkɔ ya mboka

Indonésie ezali na kati ya bikólo oyo ezali na minɔkɔ ya mboka ebele mpenza. * Atako bato mingi balobaka monɔkɔ ya Indonésien, bato mingi mpe balobaka minɔkɔ ya mboka mpo yango nde esimbaka mpenza mitema na bango.

Ekipi ya babongoli na monɔkɔ ya Batak-Toba, na Sumatra du Nord

Na 2012, Betele elukaki koyeba malamu ndenge ya kosalisa bato wana oyo balobaka minɔkɔ ndenge na ndenge. Ndeko Tom Van Leemputten alobi boye: “Tobandaki liboso kobongola mikanda na minɔkɔ 12 ya Indonésie oyo bato soki milio 120 balobaka. Ntango bandeko oyo babongolaka na monɔkɔ ya Javanais bamonaki ndenge trakte ya liboso na monɔkɔ yango ekozala, balelaki na esengo. Nsukansuka, bazwaki bilei ya elimo na monɔkɔ na bango!”

 Kasi, masangá mingi ekobaki kosala makita na monɔkɔ ya Indonésien, ata na bisika oyo bato mingi balobaka minɔkɔ ya mboka. Ndeko Lothar Mihank alobi boye: “Na 2013, ngai ná mwasi na ngai Carmen tokɔtaki liyangani moko ya mikolo mibale na esanga Nias, na Sumatra du Nord. Bato 400 oyo bazalaki na liyangani yango bazalaki koloba monɔkɔ ya Niha, kasi baplan ya badiskur nyonso ezalaki ya Indonésien. Nsima ya kosolola na bandeko oyo bakosala badiskur, toyebisaki bayangani ete lobi badiskur ekosalema na monɔkɔ ya Niha. Na mokolo yango, bato koleka 600 batondaki wana.” Ndeko Carmen abakisi: “Ezalaki komonana ete bayangani bazalaki kolanda badiskur malamu na monɔkɔ ya Niha koleka ndenge balandaki mokolo ya liboso ntango badiskur ezalaki kosalema na Indonésien. Bazalaki koyoka na esengo nsango ya Biblia na monɔkɔ ya mboka na bango, mpe bakangaki ntina na yango.”

Bazali koteya baba moko nsango malamu

 Ata bababa na Indonésie bakoki sikoyo “koyoka” solo na monɔkɔ na bango. Kobanda 2010, ekipi ya babongoli na elobeli ya bababa ya Indonésie babimisi mwa babuku 7 mpe batrakte 8 na elobeli ya bababa ya Indonésie. Longola yango, biro ya filiale esalaki bakelasi 24 na elobeli ya bababa mpe bandeko koleka 750 bayekoli monɔkɔ yango. Lelo oyo, ezali na masangá mpe bituluku 23 na elobeli ya bababa ya Indonésie. Ezali kosalisa bababa soki milio 3 oyo bafandaka na Indonésie báyeba Nzambe mpe bázwa elikya.

Lelo oyo na Indonésie, bandeko oyo babongolaka mikanda bakabolami na baekipi 37. Babongoli bazali 117 mpe bandeko mosusu 50 basungaka bango na makambo ya tekiniki na bisika 19 na Indonésie.

^ par. 2 Biblia mobimba Libongoli ya Mokili ya Sika na monɔkɔ ya Indonésien ebimaki na 1999. Babongoli basalaki mosala makasi mbula nsambo na ntango ya epekiseli mpo na kosilisa yango. Bambula na nsima, babimisaki bavolimi mibale ya buku Étude perspicace des Écritures mpe CD-ROM Watchtower Library na monɔkɔ ya Indonésien; mosala monene mpenza!

^ par. 2 Na Indonésie, minɔkɔ ezali 707, na ɛsti na yango, na ekólo Papouasie-Nouvelle-Guinée minɔkɔ ezali 838.