Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

Bazali kosakola na zando moko na Jakarta

 INDONÉSIE

Mosala ekómi monene

Mosala ekómi monene

Ntango bakonzi ya mangomba ya bokristo bayokaki ete Batatoli ya Yehova bazwi bonsomi ya losambo, bamitungisaki mingi mpenza. Bakonzi koleka 700 ná balandi na bango oyo bautaki na bandako-nzambe 7 ya Baprotesta basalaki likita na engumba Jakarta mpo na kosɛnga guvɛrnema ezongisa epekiseli. Kasi guvɛrnema eboyaki.

Ntango bato ya ekólo bazalaki koyoka nsango ete epekiseli esili, mingi oyo bazalaki kosepela na solo bakomelaki Betele mpo na kosɛnga mikanda to koyekola Biblia. Bato oyo bayanganaki na Ekaniseli ya 2003 bazalaki 42 000 (koleka mbala mibale motángo ya basakoli nyonso ya ekólo). Bato pene na 10 000 bayanganaki na liyangani moko oyo esalemaki na Jakarta, kati na bango mokonzi moko monene ya departema oyo etalelaka makambo ya losambo. Mokonzi yango akamwaki komona bana mike ná mikóló bazali koluka bavɛrsɛ na Babiblia na bango moko. Ayebisaki bandeko ete akosala nyonso mpo bato bátika kokanisela Batatoli ya Yehova mabe.

Lokola epekiseli elongwaki, bamisionɛrɛ bakokaki lisusu kozonga na Indonésie. Bamisionɛrɛ oyo bayaki liboso ezalaki ndeko Josef Neuhardt ná mwasi na ye Herawati * (ya Îles Salomon), ndeko Esa Tarhonen ná mwasi na ye Wilhelmina (ya Taïwan), ndeko Rainer Teichmann ná mwasi na ye Felomena (ya Taïwan), mpe ndeko Bill Perrie ná mwasi na ye Nena (ya Japon). Bamisionɛrɛ mosusu oyo bautaki Gileade bayaki na nsima mpe batindamaki na Sumatra du Nord, na Kalimantan, na Sulawesi du Nord, mpe na bisika mosusu.

“Nasepelaki mingi kosalisa bana-kelasi báyeba koteya, kosala masolo, mpe básalisa lisusu mingi na ebongiseli ya Yehova.”—Julianus Benig

 Na 2005, biro ya filiale ebongisaki bakelasi mpo na biteyelo mibale ya teokrasi. Ndeko Julianus Benig, moko ya balakisi ya Eteyelo mpo na kobongisa basungi (oyo ekómá Eteyelo ya bapalanganisi ya nsango malamu ya Bokonzi), alobaki boye: “Nasepelaki mingi kosalisa bana-kelasi báyeba koteya, kosala masolo, mpe básalisa lisusu mingi na ebongiseli ya Yehova.” Bandeko mingi oyo bakɔtaki eteyelo yango bazali lelo babongisi-nzela monene to bakɛngɛli ya zongazonga. Mingi kati na bandeko oyo bakɔtaki kelasi ya liboso ya Eteyelo ya bakɛngɛli-batamboli * bazwaki formasyo moko liboso na ntango ya epekiseli. Eteyelo wana ya sika esalisaki bango bákokisa mikumba na bango ntango epekiseli esilaki. Ndeko Ponco Pracoyo, oyo akɔtaki na kelasi ya liboso alobaki boye: “Eteyelo esalisaki ngai nayeba komityaka na esika ya basusu mpe nayeba ndenge ya kokokisa malamu koleka  mokumba na ngai ya mokɛngɛli ya zongazonga. Elendisaki ngai mpe epesaki ngai makasi!”

Kotonga Bandako ya Bokonzi nokinoki

Na boumeli ya mbula 25 ya epekiseli, masangá mingi ezalaki kosala makita na bandako ya bandeko. Masangá mingi te ezalaki na mbongo oyo ekoki mpo na kotonga Ndako ya Bokonzi, mpe ezalaki mpasi mpenza kozwa ndingisa ya kotonga bisika ya losambo. Lokola masangá mingi ezalaki kokola nokinoki, Betele efungolaki departema ya botongi Bandako ya Bokonzi (lelo departema ya kosala baplan mpe kotonga na ekólo) mpo na kotonga Bandako ya Bokonzi nokinoki.

Esanga Nias, na Sumatra du Nord, ezali moko na bisika oyo babandaki kotonga liboso. Ndeko Haogo’aro Gea, oyo aumeli na lisangá ya Gunungsitoli alobi boye: “Ntango toyokaki ete bakotongela biso Ndako ya Bokonzi, tosepelaki mingi. Betele etindaki bandeko nsambo mpo na kotambwisa mosala. Ndako yango esilaki na 2001.” Ndeko Faonasökhi Laoli, oyo asalaka na komite ya botongi alobi boye: “Liboso tozalaki kosala makita na bandako ya bandeko, mpe bato bazalaki kotyola Batatoli ya Yehova. Kasi ntango Ndako ya Bokonzi na biso esilaki, motángo ya bayangani na makita elongwaki 20, ekómaki 40. Nsima ya mbula moko mpamba, tokómaki bato koleka 200. Esika na biso ya losambo eleki bisika nyonso ya mboka na kitoko, mpe bato bakómi kopesa Batatoli ya Yehova limemya.”

Ndako ya Bokonzi na Bandung

Na 2006, na engumba Bandung, na Java occidental, bandeko babandaki koluka lopango mpo na kotonga Ndako ya Bokonzi ya liboso na engumba yango. Ndeko Singap Panjaitan, nkulutu oyo azalaki na komite ya botongi, alobi boye: “Tosalaki mbula mobimba mpo tózwa lopango ya malamu. Kasi esɛngaki bato ata 60 ya kartye oyo bazali Batatoli ya Yehova te bándima tótonga ndako  yango liboso bakonzi ya Leta bápesa biso ndingisa ya kotonga. Bato 76 bandimaki, kati na bango mwasi moko ya lokumu mingi oyo liboso azalaki kotɛmɛla biso. Ntango ndako yango esilaki, mokolo moko tobengaki bato ya kartye mpe mokonzi ya mboka báya kotala ndako yango. Mokonzi yango alobaki boye: ‘Mangomba nyonso esengeli kozala na ndako ya losambo ya pɛto mpe ya malamu boye.’” Molulu ya bofungoli Ndako ya Bokonzi yango ya etaze esalemaki na 2010.

Banda 2001, Bandako ya Bokonzi koleka 100 etongami na Indonésie, kasi esengeli kobakisa mosusu.

^ par. 3 Lisolo ya bomoi ya ndeko Herawati Neuhardt ebimaki na Lamuká! ya 4/2011.

^ par. 1 Lelo ekómá Eteyelo ya bakɛngɛli ya zongazonga ná basi na bango.