Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

 INDONÉSIE

Bamisionɛrɛ mosusu bayei

Bamisionɛrɛ mosusu bayei

Na mokolo ya 09/07/1964, biro oyo etalelaka makambo ya bosembo na Indonésie ekomaki ebongiseli ya Batatoli ya Yehova (Association des étudiants de la Bible) na buku ya Leta. Kasi liboso bandeko básala mosala na bango na bonsomi nyonso, basengelaki kokomama mpe na buku ya Leta na biro oyo etalelaka makambo ya losambo. Bakonzi ya biro yango batunaki toli na biro monene oyo etalelaka makambo ya mangomba ya bokristo. Bato oyo bazalaki kosala kuna bazalaki bandimi ya Lingomba ya Protesta mpe bazalaki koyina mpenza Batatoli ya Yehova.

Mokolo moko ndeko moko akutanaki na mokonzi moko monene oyo azalaki kosala elongo na biro oyo etalelaka makambo ya losambo. Na masolo, bamonaki ete bautá mboka moko mpe basololaki malamu na monɔkɔ ya mboka. Ntango ndeko yango ayebisaki mokonzi wana mokakatano oyo Batatoli bakutani na yango na biro monene oyo etalelaka makambo ya mangomba ya bokristo,  mokonzi yango abongisaki makambo mpo bandeko misato bákende kosolola mbala moko na ministre, oyo azalaki Mizilma moko ya boboto. Na mokolo ya 11/05/1968, ministre abimisaki mobeko moko oyo endimaki Batatoli ya Yehova lokola lingomba mpe emonisaki ete bazali na lotomo ya kosala mosala na bango na Indonésie.

Mokonzi wana andimaki mpe kosala na esika ya biro monene oyo etalelaka makambo ya mangomba ya bokristo mpo Batatoli ya Yehova ya bikólo mosusu bázwa viza ya misionɛrɛ. Na lisalisi ya mokonzi wana ya makanisi malamu, na bambula oyo elandaki bamisionɛrɛ 64 bazwaki ndingisa ya kokɔta na Indonésie.

Na 1968, bamisionɛrɛ ná babongisi-nzela monene soki 300 mpe basakoli koleka 1 200 bazalaki kosakola nsango malamu na Indonésie. Bamisionɛrɛ yango balakisaki bandeko makambo mingi mpenza. Yango esalaki ete mosala ekola nokinoki. Makambo oyo bandeko bayekolaki esalisaki bango mingi na minyoko oyo eyaki nsima.

Bakonzi ya mangomba bazwi “likabo mpo na fɛti ya Noele”

Na 1974, biro monene oyo etalelaka makambo ya mangomba ya bokristo ezongelaki lisusu kosala nyonso mpo na kopekisa mosala ya Batatoli ya Yehova. Mokambi monene ya biro yango atindaki mikanda na biro oyo etalelaka makambo ya losambo na etúká mokomoko mpo na koyebisa ete Batatoli ya Yehova bayebani na Leta te. Asɛngaki bakonzi ya bitúká yango bápesa Batatoli etumbu soki babimisi “mindɔndɔ”—ezalaki ndenge ya kosɛnga ete bányokola basaleli ya Yehova. Bakonzi mingi basalaki bongo te. Kasi bamosusu bapekisaki makita na biso mpe mosala ya kosakola ndako na ndako.

Na mokolo ya 24/12/1976, zulunalo moko eyebisaki ete mosala ya Batatoli ya Yehova epekisami

Kaka na eleko yango, ebongiseli oyo etalelaka mangomba ya mokili mobimba [Conseil œcuménique des Églises (COE)] ekanisaki kosala likita monene na Jakarta; Bamizilma  bamonaki ete kosala bongo ezalaki kotumola bango mpe koluka makambo. Lokola yikiyiki ekɔtaki mingi, ebongiseli wana emonaki malamu ete likita yango esalema te. Kasi, koluka kokómisa bato mosusu bakristo ekómaki kobimisa matata makasi, mpe bato mingi ya politiki bakómaki komitungisa. Bakonzi ya mangomba balukaki komemisa Batatoli ya Yehova ngambo na ndenge bamilelaki mpo na mosala ya kosakola. Yango etindaki bakonzi mingi ya Leta bákóma na makanisi mabe mpo na Batatoli ya Yehova.

Na sanza ya zomi na mibale ya 1975, na kati ya yikiyiki wana ya makambo ya losambo, Indonésie ezwaki Timor oriental, oyo Portugal ezalaki koyangela liboso. Sanza nsambo na nsima, Timor oriental ekómaki eteni ya Indonésie, bolingo ya ekólo ekómaki lisusu makasi. Bandeko baboyaki kokɔta na makambo ya politiki, kosala mosala ya soda, to kopesa bendele losako; likambo yango engalisaki nkanda ya bakonzi minene ya basoda. (Mat. 4:10; Yoa. 18:36) Mpo na kolimwisa Batatoli ya Yehova, bakonzi ya mangomba bakómaki kotya guvɛrnema mbamba enyokola bango. Nsukansuka, na katikati ya sanza ya zomi na mibale na 1976, bakonzi ya mangomba bazwaki “likabo mpo na fɛti ya Noele”: guvɛrnema eyebisaki ete mosala ya Batatoli ya Yehova epekisami.