Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

Indonésie

Indonésie

OYO ezali lisolo ya bandeko mibali mpe bandeko basi ya mpiko: batikalaki sembo ntango makambo ya politiki ezalaki yikiyiki na ekólo na bango, mangomba ezalaki kowelana, mpe ntango bakonzi ya mangomba basalaki ete mosala ya Batatoli ya Yehova epekisama na boumeli ya mbula 25. Okotánga lisolo ya ndeko moko oyo nkombo na ye etyamaki na liste ya bato oyo Bakoministe balingaki koboma mpe lisolo ya mokonzi moko ya basali-mabe oyo akómaki mokristo. Okomona lisolo ya bana basi mibale ya baba, oyo bakómaki baninga mpe na nsima bayebaki ete bazali bandeko. Okoyeba mpe ndenge basaleli ya Yehova bazali kosakola nsango malamu na ekólo yango oyo ezali na Bamizilma ebele koleka bikólo nyonso.

NA ETENI OYO

Makambo etali Indonésie

Talá na mokuse makambo etali esanga oyo esangisi bisanga ebele koleka na mokili mobimba, mokili yango, bato, mpe mimeseno na bango.

Mombongo ya bikelakela ya kotya na bilei (épices)

Na bambula ya 1500, mombongo ya bikelakela ya kotya na bilei etombolaki nkita ya mokili mobimba.

Nakobanda awa!

Mwa ba colporteur (babongisi-nzela) ya mpiko oyo bautaki Australie balongaki makambo oyo ezalaki kopekisa mosala ya kosakola esalema na Indonésie.

Mayele oyo basalelaki na ebandeli

Radio mpe kosakola na masuwa epelisaki nkanda ya banguna ya solo na Indonésie.

Bibelkring

Lingomba yango ezwaki mateya mingi na mikanda ya Batatoli ya Yehova, kasi na nsima makanisi ya bomoto ekɔtaki na lingomba yango.

Alingaki mpenza makambo ya Nzambe

Bato ya mobulu bakɔtaki na ndako ya Thio Seng Bie, kasi, batikaki eloko moko oyo alingaki mingi koleka biloko nyonso oyo abungisaki.

Java Occidental eboti mbuma

Lokola bazalaki kopekisa mikanda na bango mosusu, Batatoli ya Yehova basalelaki mayele mosusu mpo na kosakola.

Boyangeli ya Japon

Na Etumba ya Mibale ya mokili mobimba, basalaki makasi bázwa karte oyo bakonzi ya Japon basɛngisaki bana-mboka, kozanga bákɔta na makambo ya politike.

Mobongisi-nzela ya mpiko

André Elias asaleli Nzambe mbula 60. Na boumeli ya ntango yango, abateli bosembo na ye atako basoda bazalaki kosambisasambisa ye mpe kokanela ye.

Bamisionɛrɛ ya Gileade bayei

Bamisionɛrɛ oyo bautaki na Eteyelo ya Gileade bayaki kosalisa mpo mosala ya kosakola ekende liboso.

Mosala epalangani na ɛsti

Botɛmɛli ya bakonzi ya mangomba elongi na mbala oyo?

Bamisionɛrɛ mosusu bayei

Makambo ebebaki na mbalakaka mpe kosakola nsango malamu ekómaki mpasi na katikati ya bambula ya 1970.

Azalaki mpenza mwana ya Sara

Titi Koetin azalaki kotosa mobali na ye na motema moko mpe azwaki mapamboli ebele.

Liyangani oyo etiká nsango

Liyangani “Nsango malamu ya seko” oyo esalemaki na 1963 elekaki malamu atako mikakatano ezalaki ebele.

Bakoministe babomaki ngai te

Batimolaki libulu mpo na kokunda Ronald Jacka.

Mbula 50 na mosala ya mobongisi-nzela monene

Na 1964, pastɛrɛ moko ya Protesta abelelaki ete, ‘Nakosilisa Batatoli ya Yehova na Manokwari!’ Alongaki kosala yango?

Mokonzi ya basali-mabe akómá moto malamu

Mokonzi moko atunaki boye: “Batatoli ya Yehova basalaka mpenza nini na Indonésie?”

Bazalaki kaka kokende liboso

Nini etindaki bato mosusu báloba ete “Batatoli ya Yehova bazali lokola nsɛtɛ”?

Batikaki koyangana te

Ntango epekiseli na mosala ya Batatoli ya Yehova elongwaki, mokonzi mosusu alobaki likambo ya kokamwa ete: “Ata soki bokomami na buku ya Leta, yango te nde epesi bino bonsomi ya losambo.”

Bolingo ya bokristo emonani na ntango ya likama

Batatoli ya Yehova basalaki nokinoki mpo na kosunga bandeko ya mboka Gunungsitoli, esika mabele eninganaki makasi.

Totikalaki sembo

Daniel Lokollo alobeli ndenge bakɛngɛli ya bolɔkɔ banyokolaki ye makasi.

Totosaki malako mpe tobikaki!

Bitumba ya Bamizilma ná bakristo na Indonésie ekómaki likama mpo na Batatoli ya Yehova.

Mosala ekómi monene

Ntango epekiseli elongwaki, bandeko babongisaki makambo misato ya minene.

Kosakola nkombo ya Yehova na mpiko

Ndenge nini Batatoli balongolaki bizaleli ya bonkɔkɔ mpe ya mboka oyo ezalaki kopekisa bango kosakola na mpiko?

Batye Betele na esika oyo eyebani

Basakoli-basungi oyo bazalaki koluka esika ya kokende, bazwaki yango.

Yehova apambolaki biso koleka ndenge tokanisaki!

Bandeko ya lisangá ya Tugala Oyo, mboka moko na Indonésie, bazwaki lipamboli oyo bakanisaki te.

Nsukansuka bakutanaki!

Bandeko mibale ya baba na Indonésie bakabwanaki ntango moko atɛkamaki na libota mosusu, kasi solo esangisaki bango.