Elimo ya Yehova Nzambe esalisaki Yisaya asakola boye: “Na esika ya motako nakotya wolo, mpe na esika ya ebende nakotya palata, mpe na esika ya nzete, motako, mpe na esika ya mabanga, ebende.” (Yis. 60:17) Na mbula oyo eleki, tomonaki polele ete esakweli yango ezali kokoba kokokisama. Kolongola eloko ya motuya moke mpe kotya oyo ya motuya mingi elimboli kobongisa makambo; ndenge moko mpe Batatoli ya Yehova babongoli makambo mingi na oyo etali kotambwisa lisangá na eleko oyo ya nsuka.Mat. 24:3.