Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Makambo oyo Biblia eteyaka

Buku oyo ya boyekoli ebongisami mpo na kosalisa yo oyeba mateya ndenge na ndenge ya Biblia: mpo na nini bampasi etondi na mokili, soki moto akufi akendaka wapi, ndenge ya kozala na bomoi ya esengo mpe bongo na bongo.

Mokano ya Nzambe mpo na biso ezali nini?

Okoki komituna mpo na nini mikakatano ezali mingi lelo oyo. Biblia eteyaka ete etikali moke Nzambe asilisa bampasi ya bato, na ndakisa mikakatano, maladi, mpe liwa.

MOKAPO 1

Nzambe azali nani?

Okanisi ete Nzambe akipaka yo? Luká koyeba bizaleli ya Nzambe mpe ndenge oyo okoki kokóma moninga na ye.

MOKAPO 2

Biblia ezali buku oyo euti na Nzambe

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa yo ntango ozali na mikakatano? Mpo na nini osengeli kondima bisakweli na yango na motema moko?

MOKAPO 3

Mokano ya Nzambe mpo na bato ezali nini?

Bomoi ekozala ndenge nini na mokili ya sika ntango mabele ekokóma paradiso?

MOKAPO 4

Yesu Kristo azali nani?

Luká koyeba ntina oyo Yesu azali Masiya oyo alakamaki, autaki wapi, mpe mpo na nini azali mwana se moko oyo abotamaki ya Yehova.

MOKAPO 5

Lisiko ezali likabo ya Nzambe oyo eleki monene

Lisiko ezali nini? Ndenge nini okoki kozwela yango matomba?

MOKAPO 6

Soki moto akufi akendaka wapi?

Yekolá makambo Biblia elobi mpo na koyeba esika moto akendaka soki akufi mpe ntina oyo bato bakufaka.

MOKAPO 7

Lisekwa ekozala!

Ndeko to moninga na yo moko akufá? Okoki komona ye lisusu? Luká koyeba makambo oyo Biblia ezali koteya mpo na lisekwa.

MOKAPO 8

Bokonzi ya Nzambe ezali nini?

Bato mingi bayebi libondeli ya Nkolo. Maloba oyo: “Bokonzi na yo eya” elimboli nini?

MOKAPO 9

Nsuka ya mokili ekómi pene?

Makambo mpe bizaleli ya bato oyo tofandi na bango ezali komonisa polele ete nsuka ya mokili ekómi mpenza pene, kaka ndenge Biblia esakolaki.

MOKAPO 10

Baanzelu bazali banani?

Biblia elobeli baanzelu mpe bademo. Bikelamu yango ya elimo bazalaka mpenza? Bakoki kosalisa biso to kosala biso mabe?

MOKAPO 11

Mpo na nini bampasi etondi na mokili?

Bato mingi bakanisaka ete esengeli kopesa Nzambe foti mpo na bampasi nyonso oyo ezali na mokili. Bongo yo okanisi nini? Luká koyeba ntina oyo Nzambe atiki bampasi ezala.

MOKAPO 12

Okoki kosala nini mpo okóma moninga ya Nzambe?

Okoki kozala na bomoi oyo ekosepelisa Yehova. Kutu, okoki kokóma moninga na ye.

MOKAPO 13

Zwá bomoi na motuya mpo ezali likabo ya Nzambe

Ndenge nini Nzambe atalelaka likambo ya kosopa zemi, kokɔtisa to kotya makila na nzoto, mpe bomoi ya nyama?

MOKAPO 14

Okoki kozala na libota ya esengo

Bolingo oyo Yesu amonisaki ezali ndakisa oyo mibali, basi, baboti, mpe bana basengeli kolanda. Mateya nini apesi biso?

MOKAPO 15

Ndenge ya malamu ya kosambela Nzambe

Tótalela makambo motoba oyo emonisi bato oyo bazali na lingomba ya solo.

MOKAPO 16

Poná kosambela Nzambe

Mikakatano nini okoki kokutana na yango ntango ozali koyebisa bato makambo oyo ondimaka? Ndenge nini okoki kosala yango na ndenge oyo ekosilikisa bango te?

MOKAPO 17

Kobondela Nzambe ezali likambo ya lokumu monene

Nzambe ayokaka mabondeli na yo? Mpo na kozwa eyano na motuna oyo, osengeli koyeba malamumalamu makambo oyo Biblia eteyaka mpo na libondeli.

MOKAPO 18

Nasengeli komipesa na Nzambe mpe kozwa batisimo?

Makambo nini moto asengeli kosala mpo azwa batisimo? Luká koyeba ndimbola na yango mpe ndenge esengeli kopesama.

MOKAPO 19

Tikalá penepene na Yehova

Ndenge nini tokomonisa ete tolingaka Nzambe mpe tokopesa ye matɔndi mpo na nyonso oyo asalelá biso?

Bitanda

Ndimbola ya maloba oyo basaleli na buku Makambo oyo Biblia eteyaka