KANISÁ ete ozali koyekola na moto Biblia mpe omoni ndenge asepeli mpo akangi ntina ya vɛrsɛ moko oyo bouti kotánga elongo. Atuni yo na malɛmbɛ ete: “Olingi koloba ete Biblia eteyaka ete tokoki kofanda libela na libela na Paradiso, awa na mabele?” Ndeko oyo bobimi na ye na mosala ya kosakola asɛki mwa moke mpe atuni ye: “Yo moko otángi nini na Biblia?” Na esengo makasi, moyekoli aningisi motó mpe alobi: “Kokamwa! Mbala ya liboso báteya ngai likambo yango!” Omikundoli ete alobaki mpe bongo eleki mwa bapɔsɔ, ntango oteyaki ye ete nkombo ya Nzambe ezali Yehova.

Osilá kokutana na likambo ya ndenge wana? Basaleli mingi ya Nzambe bakutanaka na yango. Makambo ya ndenge wana ekundwelaka biso ete tozalaka na eloko moko ya motuya: boyebi ya solo! Kanisá naino: Ndenge nini ozwá boyebi yango? Na eteni oyo, tokotalela motuna yango. Ndenge basaleli ya Nzambe bazali kozwa bingɛngiseli ya elimo mokemoke ezali mpenza komonisa ete Bokonzi ya Nzambe ezali likambo ya solo. Banda mbula 100, Yesu Kristo, Mokonzi ya Bokonzi yango azali kosala ete basaleli ya Nzambe báyeba solo.