Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia eteyaka mpenza nini?

 APƐNDISI

Mokolo ya Kosambisama ezali nini?

Mokolo ya Kosambisama ezali nini?

OKANISAKA ete Mokolo ya Kosambisama ekozala ndenge nini? Bato mingi bakanisaka ete na mokolo yango bato bamiliare na bamiliare bakobanda koleka mokomoko liboso ya kiti ya bokonzi ya Nzambe mpo na kosambisama. Nsima na yango, basusu bakokɔta na paladiso na likoló, kasi bakokatela basusu etumbu ya minyoko libela na libela. Nzokande, Biblia elobeli mokolo yango ndenge wana te. Elobi te ete ezali ntango moko ya nsɔmɔ, kasi nde ntango moko ya elikya mpe ya kozongisa makambo ndenge ezalaká na ebandeli.

Na Emoniseli 20:11, 12, tozali kotánga ndenge ntoma Yoane alobeli Mokolo ya Kosambisama: “Namonaki kiti moko monene ya bokonzi ya mpɛmbɛ mpe moto oyo afandaki likoló na yango. Mabelé mpe likoló ekimaki na liboso na ye, mpe esika ezwamaki te mpo na yango. Mpe namonaki bakufi, bato minene ná bato mike, batɛlɛmi liboso ya kiti yango ya bokonzi, mpe barulo efungwamaki. Kasi rulo mosusu efungwamaki; ezali rulo ya bomoi. Mpe bakufi basambisamaki na makambo oyo ekomamá na kati ya barulo yango engebene misala na bango.” Zuzi nani balobeli awa?

Yehova Nzambe nde Zuzi oyo aleki bazuzi nyonso. Atako bongo, apesi mokumba yango ya kosambisa na moto mosusu. Na kotalela Misala 17:31, ntoma Paulo alobaki ete Nzambe “atye mokolo moko oyo akani kosambisa na boyengebene mabelé oyo efandami na nzela ya moto moko oyo ye aponi.” Zuzi yango oyo ye aponi  ezali Yesu Klisto, oyo asekwi. (Yoane 5:22) Bongo, Mokolo ya Kosambisama ekobanda ntango nini? Ekoumela ntango boni?

Mokanda ya Emoniseli emonisi ete Mokolo ya Kosambisama ekobanda nsima ya etumba ya Armagedona, ntango ebongiseli ya Satana awa na mabelé ekobebisama nyɛɛ. * (Emoniseli 16:14, 16; 19:19–20:3) Nsima ya Armagedona, Satana ná bademo na ye bakokangama na kati ya libulu moko mozindo mbula nkóto. Na boumeli ya bambula wana, ba 144 000 bakozala bazuzi mpe bakoyangela “elongo na Klisto mbula nkóto moko,” kuna na likoló. (Emoniseli 14:1-3; 20:1-4; Baloma 8:17) Mokolo ya Kosambisama ezali te mokolo oyo makambo ekosalema nokinoki na boumeli ya mokolo moko mpamba. Ekoumela nde mbula nkóto mobimba.

Na boumeli ya mbula nkóto yango, Yesu Klisto ‘akosambisa bato ya bomoi mpe bakufi.’ (2 Timote 4:1) “Bato ya bomoi” ekozala “ebele ya bato” oyo bakobika na Armagedona. (Emoniseli 7:9-17) Ntoma Yoane amonaki mpe ‘bakufi batɛlɛmi liboso ya kiti ya bokonzi’ mpo na kosambisama. Ndenge Yesu Klisto alakaki, ‘baoyo bazali na kati ya malita ya kokanisama bakoyoka mongongo [na ye] mpe bakobima’ na lisekwa. (Yoane 5:28, 29; Misala 24:15) Bango nyonso bakosambisama na makambo nini?

Na emonaneli oyo ntoma Yoane amonaki, alobi ete “barulo efungwamaki,” mpe “bakufi basambisamaki na makambo oyo ekomamá na kati ya barulo yango engebene misala na bango.” (Emoniseli 20:12) Barulo yango ezali nde babuku oyo ezali na makambo oyo bato basalaki kala? Te, bato bakosambisama te na makambo oyo basalaki na bomoi oyo bazalaki na yango liboso bákufa. Ndenge nini toyebi yango? Biblia elobi ete: “Moto oyo akufi alongwe na ngambo ya lisumu na ye.” (Baloma 6:7) Na maloba mosusu, baoyo bakosekwa bakozala na likambo te. Na yango, barulo wana esengeli nde komonisa makambo mosusu oyo Nzambe akosɛnga bato. Mpo baoyo bakobika na Armagedona mpe baoyo bakosekwa bátikala na bomoi libela na libela, ekosɛnga bátosa mibeko ya Yehova, bakisa mpe makambo ya sika oyo Yehova akoyebisa na boumeli ya mbula nkóto yango. Na ndenge yango, bato bakosambisama nde na makambo oyo bakosala na boumeli ya Mokolo ya Kosambisama.

 Na mokolo yango, bamiliare ya bato bakozwa mpo na mbala ya liboso libaku ya koyekola mokano ya Nzambe mpe kotosa yango. Elingi koloba ete mosala moko monene mpenza ya koteya bato ekosalema. Ya solo mpenza, “bafandi ya molɔ́ngɔ́ bakoyekola boyengebene.” (Yisaya 26:9) Atako bongo, bato nyonso te nde bakondima kotosa mokano ya Nzambe. Yisaya 26:10 elobi ete: “[Atako] moto mabe amonisami boboto, akoyekola boyengebene te; kati na mokili ya sembo, akosalaka na mobulu, akomona nkembo ya [Yehova] te.” Bato mabe yango bakobomama mpo na libela na Mokolo ya Kosambisama.​—Yisaya 65:20.

Bato oyo bakokóma kino na nsuka ya mokolo yango ‘bakozonga na bomoi’ mpenza, bakokóma bato ya kokoka. (Emoniseli 20:5) Na ndenge yango, na Mokolo ya Kosambisama, bato bakozonga na ezaleli ya kokoka ndenge ezalaki na ebandeli. (1 Bakolinti 15:24-28) Na nsima, bakomekama mpo na mbala ya nsuka. Satana akobimisama na bolɔkɔ mpe bakotikela ye nzela ameka kobungisa bato nzela mpo na mbala ya nsuka. (Emoniseli 20:3, 7-10) Elaka oyo ya Biblia ekokokisama na mobimba epai ya baoyo bakoboya kolanda Satana: “Bayengebene bakosangola mokili mpe bakofanda wana libela.” (Nzembo 37:29) Ɛɛ, Mokolo ya Kosambisama ekozala mpenza likambo ya malamu mpo na bato nyonso ya sembo!

^ par. 1 Mpo na Armagedona, tosɛngi yo otánga buku Étude perspicace des Écritures, Volimi 1, na nkasa 1073-1074 ná Volimi 2, na nkasa 63-64; mpe mokapo 20 ya buku Tósambela Nzambe kaka moko ya solo, nyonso mibale ebimisami na Batatoli ya Yehova.