Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mokanda mpo na Masolo ya Biblia

Lisolo 104: Yesu azongi na likoló

Lisolo 104: Yesu azongi na likoló

YESU amonani na bayekoli na ye mbala mingi lisusu. Mokolo moko, amonani na bayekoli soki nkama mitano (500) na mbala moko. Ntango abimeli bango, boyebi makambo ayebisi bango? Ayebisi bango makambo ya Bokonzi ya Nzambe. Yehova atindaki Yesu awa na mabele mpo ateya bato makambo ya Bokonzi ya Nzambe. Mpe Yesu akobaki kosala yango ata na nsima ya lisekwa na ye.

Yesu azongi na likoló

Bongo bokonzi ya Nzambe ezali nini? Ezali guvɛrnema ya solo ya Nzambe oyo ezali na likoló, mpe Yesu nde moto Nzambe aponi azala Mokonzi na Bokonzi yango. Ndenge toyekolaki yango, Yesu amonisaki ete akozala mokonzi malamu mingi na ndenge aleisaki bato ya nzala, abikisaki bato ya maladi mpe asekwisaki bakufi.

Bongo ntango Yesu akozala Mokonzi na likoló na boumeli ya mbula nkóto, mabele ekozala ndenge nini? Mabele mobimba ekokóma paradiso moko kitoko. Bitumba, makambo ya mabe, maladi ata mpe liwa ekozala lisusu te. Toyebi ete yango ekozala bongo mpo Nzambe asalaki mabele ezala paradiso. Yango wana, na ebandeli, asalaki liboso elanga ya Edene. Na ndenge yango, Yesu akokokisa mokano ya Nzambe mpo na mabele.

Sikoyo ntango ekoki ete Yesu azonga na likoló. Amimonisi epai ya bayekoli na ye mikolo ntuku minei (40). Bandimi mpenza ete azali na bomoi lisusu. Kasi, liboso atika bayekoli na ye, alobi na bango ete: ‘Bótikala na Yerusaleme tii bokozwa elimo santu.’ Elimo santu ezali nguya ya Nzambe oyo esalaka mosala; ezali lokola mopɛpɛ, mpe elimo yango ekosalisa bayekoli básala mokano ya Nzambe. Na nsuka, Yesu ayebisi bango ete: ‘Bokosakola makambo oyo etali ngai tii na esika oyo eleki mpenza mosika na mabele.’

Ntango Yesu asilisi koloba boye, likambo moko ya kokamwa esalemi. Abandi komata na likoló, ndenge bozali komona yango na elilingi oyo. Na nsima, lipata ezipi ye mpe bayekoli bakoki komona ye lisusu te. Yesu akei na likoló mpe kuna abandi koyangela bayekoli na ye awa na mabele.

Bayekoli bazali kotala na likoló

1 Bakorinti 15:3-8; Emoniseli 21:3, 4; Misala 1:1-11.Mituna

  • Bayekoli boni bamoni Yesu na mbala moko, mpe alobi na bango nini?
  • Bokonzi ya Nzambe ezali nini, mpe bomoi na mabele ekozala ndenge nini ntango Yesu akozala Mokonzi na yango na boumeli ya mbula nkóto?
  • Yesu amonanaki na bayekoli na ye mikolo boni, kasi sikoyo ntango ekoki mpo asala nini?
  • Liboso Yesu atika bayekoli na ye, alobi na bango básala nini?
  • Ndenge ozali komona yango na elilingi, likambo nini ezali kosalema, mpe eloko nini esali ete Yesu amonana lisusu te?

Mituna mosusu

Makambo mosusu

YESU AZALI NZELA, SOLO MPE BOMOI

Kristo afandi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe

Yesu azalaki kosala nini wana azalaki kozela ntango ya kobengana banguna na ye?