Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mokanda mpo na Masolo ya Biblia

Lisolo 74: Moto oyo azali kobanga te

Lisolo 74: Moto oyo azali kobanga te

BÓTALA ndenge bazali kosɛka elenge mobali oyo. Nkombo na ye nani? Nkombo na ye Yirimia. Azali mosakoli monene ya Yehova.

Bato bazali kosɛka Yirimia

Mwa moke nsima ya ntango oyo Mokonzi Yosiya abandi kobukabuka bikeko, Yehova aponi Yirimia azala mosakoli na Ye. Kasi, Yirimia akanisi ete azali elenge mpenza mpe akokoka kozala mosakoli te. Yango wana, Yehova alaki ete akosunga ye.

Yirimia ayebisi Bayisraele bátika kosala mabe. Alobi boye: ‘Banzambe oyo bato ya bikólo basambelaka bazali banzambe ya lokuta.’ Kasi Bayisraele mingi bazali kolinga nde kosambela banzambe ya lokuta na esika ya kosambela Yehova Nzambe ya solo. Ntango Yirimia azali koyebisa bato ete Nzambe akopesa bango etumbu mpo na mabe oyo bazali kosala, bazali kosɛka ye.

Bambula mingi eleki. Yosiya akufi, sanza misato na nsima, mwana na ye Yehoyakime akómi mokonzi. Na ntango yango, Yirimia azali se koyebisa Bayisraele ete: ‘Soki botiki bizaleli mabe na bino te, Yerusaleme ekobomama.’ Banganga-nzambe basilikeli ye makasi mpe balobi na ye ete: ‘Osengeli kokufa mpo na makambo oyo ozali koloba!’ Na nsima, bayebisi bankumu ya Yisraele ete: ‘Yirimia asengeli kokufa, mpo alobeli engumba na biso mabe.’

Sikoyo Yirimia akosala nini? Mosakoli yango abangi te. Ayebisi bato nyonso ete: ‘Yehova atindi ngai nayebisa bino makambo oyo. Soki botiki bizaleli mabe na bino te, Nzambe akoboma Yerusaleme. Kasi bóyeba ete soki bobomi ngai, bokoboma ngai kaka mpamba, mpo nasali eloko te.’

Bankumu babomi Yirimia te, kasi Bayisraele batiki mpe bizaleli mabe na bango te. Na nsima, Nebukadenezare, mokonzi ya Babilone, ayei kobundisa Yerusaleme. Nsukansuka, alongi Bayisraele mpe akómisi bango baombo na ye. Akei na bato mingi na Babilone. Kanisá naino mpasi okoyoka soki bato ya mboka mosusu bakangi yo na makasi mpe bakei na yo na mboka na bango.

Yirimia 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Bakonzi 24:1-17.Mituna

  • Elenge oyo ozali komona na elilingi ezali nani?
  • Ntango Nzambe aponaki Yirimia mpo azala mosakoli azongisaki nini, kasi Yehova alobaki na ye nini?
  • Nsango nini Yirimia azali koyebisa bato?
  • Na ndenge nini banganga-nzambe balukaki kopekisa Yirimia, kasi ndenge nini amonisi ete abangaka te?
  • Likambo nini elekaki ntango Bayisraele baboyi kotika bizaleli na bango ya mabe?

Mituna mosusu

Makambo mosusu

BATO OYO BIBLIA ELOBELI

Lokasa oyo elobeli Yirimia

Ntango Yirimia akómaki mosakoli azalaki na mbula nini? Talá na lokasa oyo mpo ozwa eyano.