Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mokanda mpo na Masolo ya Biblia

Lisolo 69: Kobika ya Naamane

Lisolo 69: Kobika ya Naamane

BOYEBI makambo elenge mwasi oyo azali koloba? Azali koyebisa mwasi oyo makambo ya mosakoli Elisha mpe makamwisi oyo Yehova apesi ye nguya ya kosala. Mwasi oyo azali Moyisraele te mpe ayebi Yehova te. Kasi ndenge nini mwana mwasi ya moke oyo akómi na ndako ya mwasi yango?

Mwasi yango azali moto ya Siri. Mobali na ye, Naamane, azali mokonzi ya basoda ya Siri. Mokolo moko, bato ya Siri bakangaki mwana mwasi yango ya moke na mokili ya Yisraele mpe bapesi ye mwasi ya Naamane.

Mwasi ya Naamane ná mwana na ye ya mosala

Naamane azali na maba. Maba ezali maladi mabe, elyaka misuni ya nzoto. Yoká makambo mwana mwasi yango ya moke azali koloba na mwasi ya Naamane: ‘Namoni malamu nkolo na ngai akende na Yisraele epai ya mosakoli ya Yehova. Akobikisa ye na maba na ye.’ Na nsima, bayebisi Naamane makambo yango.

Naamane azali na mposa makasi ya kobika. Bongo asimbi nzela akei na Yisraele. Ntango akómi na ndako ya mosakoli Elisha, mosakoli atindi mosaleli na ye ayebisa ye ete akende kosukola mbala nsambo na Ebale Yordani. Naamane asiliki makasi, mpe alobi ete: ‘Bibale ya mboka na ngai eleki mai nyonso ya Yisraele te?’ Nsima ya koloba bongo, abaluki mpe azongi na nkanda.

Kasi basaleli na ye balobi na ye ete: ‘Nkolo, soki mosakoli asɛnga yo osala likambo ya mpasi, mbɛlɛ osali yango. Bongo mpo na nini te kosukola, ndenge alobi?’ Naamane ayokeli basaleli na ye, akei komizindisa na Ebale Yordani mbala nsambo. Ntango asali bongo, nzoto na ye ekómi pɛto, abiki.

Naamane asepeli mpenza. Lokola alingi kopesa matɔndi, azongi epai ya mosakoli Elisha mpe alobi na ye ete: ‘Sikoyo nayebi ete Nzambe oyo azali na Yisraele azali Nzambe ya solo kaka moko na mabele mobimba. Yango wana, nabondeli yo ete ondima likabo oyo.’ Kasi Elisha aboyi. Ayebi ete kondima likabo wana ezali mabe, mpo Yehova nde moto abikisi Naamane. Kasi Gehazi mosaleli ya Elisha, aluli biloko oyo Naamane ayaki na yango.

Bongo talá likambo oyo Gehazi asali. Ntango Naamane akei, alandi ye na nzela. Alobi na ye ete: ‘Elisha atindi ngai nazwela ye mwa likabo epai na yo mpo azwi bapaya.’ Nzokande, akosi nde kokosa. Kasi Naamane ayebi yango te, yango wana apesi ye mwa biloko.

Ntango Gehazi azongi, Elisha ayebi likambo oyo asali. Yehova ayebisi ye likambo yango. Yango wana, Elisha alobi na ye ete: ‘Lokola osali likambo ya mabe wana, maba ya Naamane ekozwa yo.’ Mpe na mbala moko maba ezwi Gehazi.

Liteya nini tozwi na lisolo oyo? Ya liboso, tosengeli kozala lokola mwana mwasi wana ya moke, oyo abangaki te koloba makambo ya Yehova. Ekozala malamu mingi ntango tozali kosala bongo. Ya mibale, tosengeli te kozala na lolendo ndenge Naamane azalaki liboso, kasi tosengeli nde koyokelaka basaleli ya Nzambe. Ya misato, tosengeli te kobukaka lokuta ndenge Gehazi asalaki. Ya solo, botángi ya Biblia ekoki koteya biso makambo ebele mpenza.

2 Bakonzi 5:1-27.Mituna

  • Na elilingi oyo, elenge mwasi oyo azali koyebisa mwasi wana likambo nini?
  • Mwasi oyo ozali komona na elilingi ezali nani, mpe ndenge nini elenge mwasi oyo akómi epai na ye?
  • Elisha alobi na mosaleli na ye ayebisa Naamane nini, mpe mpo na nini Naamane asiliki?
  • Likambo nini esalemi ntango Naamane ayoki toli ya basaleli na ye?
  • Mpo na nini Elisha aboyi likabo ya Naamane, kasi Gehazi asali nini?
  • Likambo nini ekómeli Gehazi, mpe liteya nini tokoki kozwa na likambo yango?

Mituna mosusu

Makambo mosusu

KÓMÁ MONINGA YA YEHOVA

Yehova akopesa yo mpiko

Nini ekoki kopesa yo mpiko mpo oyebisa basusu makambo ya Yehova?