Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mokanda mpo na Masolo ya Biblia

Lisolo 15: Mwasi ya Lota atali nsima

Lisolo 15: Mwasi ya Lota atali nsima

LOTA ná libota na ye bafandaki esika moko na Abrahama na mokili ya Kanana. Mokolo moko Abrahama alobi na Lota ete: ‘Esika ekoki lisusu te mpo na bampate mpe bangɔmbɛ na biso nyonso. Nabondeli yo, tókabwana. Soki yo okei epai oyo, ngai nakei oyo kuna.’

Lota atali mokili. Amoni eteni moko oyo ezalaki na mai mingi mpe na matiti ya kitoko mpo na koleisa bibwɛlɛ na ye. Ezalaki Etúká ya Yordani. Lota akamati libota na ye ná bibwɛlɛ na ye bakei kuna. Bakómi kofanda na Sodoma.

Bato ya Sodoma bazalaki mabe mingi. Likambo yango ezalaki kotungisa Lota, mpo ye azalaki moto malamu. Ezalaki mpe kotungisa Nzambe. Nsukansuka, Nzambe atindi baanzelu mibale báyebisa Lota ete akoboma Sodoma ná Gomora, mpo bazali bato mabe.

Baanzelu balobi na Lota ete: ‘Salá noki! Kamatá mwasi na yo ná bana na yo mibale ya basi, bóbima!’ Lokola Lota ná libota na ye bazalaki koumela, baanzelu basimbi bango na mabɔkɔ mpe babimisi bango na mboka. Anzelu moko alobi ete: ‘Kimá mpo na kobikisa bomoi na yo! Kotala nsima te! Kimá na bangomba mpo okufa te!’

Lota ná bana na ye ya basi batosi, balongwe na Sodoma. Batɛlɛmaki na nzela te, batalaki mpe nsima te. Kasi mwasi ya Lota atosaki te. Nsima ya kotika Sodoma mwa moke, atɛlɛmi mpe atali nsima. Bongo akómi likonzí ya mungwa. Bozali komona ye na elilingi oyo?

Lisolo oyo epesi biso liteya. Emonisi biso ete Nzambe abikisaka baoyo batosaka ye, kasi baoyo batosaka ye te bakokufa.

Ebandeli 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Petro 2:6-8.

Lota azali kokima Sodoma


Mituna

  • Mpo na nini Abrahama ná Lota bakabwanaki?
  • Mpo na nini Lota aponaki kofanda na Sodoma?
  • Bato ya Sodoma bazalaki ndenge nini?
  • Baanzelu mibale bapesaki Lota likebisi nini?
  • Mpo na nini mwasi ya Lota akómaki likonzí ya mungwa?
  • Liteya nini tokoki kozwa na likambo ya mwasi ya Lota?

Mituna mosusu

Makambo mosusu

BILILINGI MPO NA KOTEYA BANA

Mwasi ya Lota akómi likonzí ya mungwa

Tángá lisolo ya Biblia mpe kangisá madodo. Lisolo ya mwasi ya Lota ekoki koteya yo nini?

MASOLO YA BIBLIA NA BILILINGI

Lota ná libota na ye—Lisolo na bililingi

Zwá lokasa oyo, mpe talá liteya oyo okoki kozwa epai ya Lota ná libota na ye.