Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mokanda mpo na Masolo ya Biblia

Lisolo 6: Mwana malamu ná mwana mabe

Lisolo 6: Mwana malamu ná mwana mabe

BÓTALA Kaina ná Abele. Bakómi mikóló. Kaina azali mosali-bilanga. Azali kolona masango, mbuma ná ndunda.

Kaina ná Abele bazali kotumbela Nzambe mbeka

Abele akómi mobateli ya mpate. Kobatela bana ya mpate ezali kosepelisa ye mingi. Bana ya mpate bakoli mpe mosika te Abele akómi kobatela bampate mingi.

Mokolo moko Kaina ná Abele bamemeli Nzambe mabonza. Kaina ayei na mbuma ya elanga mpe Abele ayei na mpate oyo eleki kitoko kati na bampate na ye. Yehova andimi Abele ná libonza na ye, kasi aboyi Kaina ná libonza na ye. Boyebi mpo na nini Nzambe andimaki Abele kasi aboyi Kaina?

Ezali te mpo libonza ya Abele elekaki kitoko. Kasi nde mpo Abele azali moto malamu. Alingi Yehova mpe alingi ndeko na ye. Kasi Kaina azali moto mabe, mpe alingi ndeko na ye te.

Yango wana, Nzambe alobi na Kaina ete abongola motema. Kasi Kaina aboyi. Ayoki nkanda makasi mpo Nzambe alingi Abele. Bongo Kaina alobi na Abele ete: ‘Yaká tókende na bilanga!’ Kuna na elanga bazali kaka bango mibale. Kaina abɛti leki na ye makasi mpe leki na ye akufi. Talá likambo ya nsɔmɔ!

Kaina abomi Abele, mpe akimi

Abele azali lisusu na bomoi te, kasi Nzambe azali kokanisa ye. Azalaki moto malamu mpe Yehova abosanaka bato ya ndenge wana te. Mokolo mosusu, Yehova Nzambe akozongisa ye na bomoi. Na ntango yango Abele akokufa lisusu te. Akozala na bomoi libela na mabele. Tokozala mpenza na esengo ya koyeba bato lokola Abele!

Kasi Nzambe asepelaka na bato oyo bakokani na Kaina te. Yango wana, ntango Kaina abomaki leki na ye, Nzambe apesaki ye etumbu, atindaki ye mosika na baboti na ye. Ntango Kaina akei kofanda epai mosusu, akendeki na leki na ye moko ya mwasi, mpe akómaki mwasi na ye.

Na nsima, Kaina ná mwasi na ye babotaki bana. Bana mosusu ya basi ná ya mibali oyo Adama ná Eva babotaki, babalanaki mpe babotaki bana. Yango wana bato bakómaki ebele noki mpenza na mokili. Tokolobela bato mosusu na kati na bango.

Ebandeli 4:2-26; 1 Yoane 3:11, 12; Yoane 11:25.Mituna

  • Kaina ná Abele bazalaki kosala misala nini?
  • Mabonza nini Kaina ná Abele bamemelaki Yehova?
  • Mpo na nini Yehova asepelaki na libonza ya Abele? mpe mpo na nini asepelaki na oyo ya Kaina te?
  • Kaina azali moto ya ndenge nini, mpe ndenge nini Yehova amekaki kosembola ye?
  • Ntango Kaina azali kaka ye ná ndeko na ye na elanga asali nini?
  • Likambo nini ekómelaki Kaina nsima ya koboma ndeko na ye?

Mituna mosusu

Makambo mosusu

MEKOLÁ KONDIMA NA BANGO

Abele—“Atako akufá, azali naino koloba”

Makambo nini tokoki koyekola na ntina na Abele mpe kondima na ye atako Biblia elobeli ye mingi te?