• Babiro ya filiale ya Batatoli ya Yehova: 89

 • Mikili oyo etindaki balapolo: 240

 • Masangá: 119 485

 • Bayangani na Ekaniseli: 20 085 142

 • Bato oyo balyaki limpa mpe bamɛlaki vinyo: 18 013

 • Motángo ya basakoli nyonso: 8 340 847

 • Mwayene ya basakoli na sanza moko: 8 132 358

 • (%) Bokoli koleka 2015: 1.8

 • Bato oyo bazwaki batisimo: 264 535

 • Mwayene ya babongisi-nzela basungi na sanza moko: 459 393

 • Mwayene ya babongisi-nzela monene mpe ya sanza na sanza: 1 157 017

 • Ngonga na mosala ya kosakola: 1 983 763 754

 • Mwayene ya bayekoli ya Biblia na sanza moko: 10 115 264

Na mobu ya mosala 2016, Batatoli ya Yehova basalelaki dolare koleka milio 213 mpo na kosunga mosala ya babongisi-nzela monene, ya bamisionɛrɛ, mpe ya bakɛngɛli ya zongazonga. Bandeko oyo basalaka na Babetele na mokili mobimba bazali 19 818. Bango nyonso bazali Batatoli ya Yehova oyo bamipesá kaka na mosala ya ntango nyonso.