Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2017 ya Batatoli ya Yehova

 MAKAMBO YA ESENGO YA MBULA ELEKI

Likita ya sika mpo na Bomoi mpe mosala ya bakristo

Likita ya sika mpo na Bomoi mpe mosala ya bakristo

NA LIKITA ya nsuka ya mbula ya Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania oyo esalemaki mokolo ya 03/10/2015, ndeko Anthony Morris, ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi, ayebisaki ete likita ya sika oyo ebengami Bomoi mpe mosala ya bakristo ekozwa esika ya Eteyelo ya mosala ya Teokrasi, Likita ya mosala, mpe Boyekoli ya Biblia na lisangá. Ndeko Morris alimbolaki mpe ete na esika ya Mosala na biso ya Bokonzi, mwa mokanda ya sika ya nkasa 8 oyo ezali na langi ekobanda kobima sanza na sanza. Nkombo na yango Mokanda ya likita—Bomoi mpe mosala ya bakristo. Ekozala na programɛ ya likita ya pɔsɔ na pɔsɔ mpe ekozala na bililingi oyo ezali kokómisa botángi na yo moko ya Biblia malamu koleka.

 Likita yango ya sika ekabolami na biteni misato ya minene:

  1. Makambo ya motuya na Liloba ya Nzambe. Lisolo ya liboso na eteni yango ezali diskur ya miniti 10 oyo ekouta na botángi ya Biblia ya pɔsɔ mpe na bililingi oyo ezali na mokanda ya likita. Lisolo ya mibale ya eteni yango ezali na motó ya likambo “Tóluka biloko ya motuya ya elimo.” Ezali lisolo ya miniti 8, ya mituna mpe biyano, oyo euti na botángi ya Biblia ya pɔsɔ. Nsima na yango, ezali botángi ya Biblia ya miniti 4.

  2. Omipesa na mosala ya kosakola. Na eteni oyo, mbala mingi bana-kelasi misato bamonisaka ndenge ya kosolola na moto na bokutani ya liboso, kozongela moto, mpe boyekoli ya Biblia.

  3. Bomoi ya bakristo. Eteni oyo emonisaka ndenge ya kosalela mitinda ya Biblia na bomoi ya mokolo na mokolo. Lisolo oyo eleki molai na eteni yango ezali Boyekoli ya Biblia na lisangá, oyo esɛngaka ete bayangani bápesa biyano.

Basakoli na mokili mobimba bamonisi ete bazali kosepela mingi na formasyo ya malamu oyo bazali kozwa na likita wana ya sika. Ndeko mobali moko na Australie akomaki boye: “Likita Bomoi mpe mosala ezali malamu mpenza! Ezali komonana ete mateya eyokani mpenza na makambo ya bomoi na biso ya lelo, mpe masolo ezali ya mindɔndɔ te. Mpokwa yango ezali koleka nokinoki, mpo masolo ezali mikuse, ezali polele, mpe ezali mpenza kobenda likebi, mingimingi soki ezali na bavideo mpe bana-mike basengeli koloba.”

Na Italie, bankulutu ya lisangá moko bakomaki boye: “Tomoni ete likita oyo ya sika ezali kolendisa biso nyonso tómibongisaka malamu mpe yango ezali kosala ete tóbongisa lolenge na biso ya koteya. Likita yango ya sika emonisi polele ndenge oyo Yehova akómisi lisusu malamu lolenge ya koteya basaleli na ye. Mosakoli moko ya mbula 15  alobaki boye: ‘Liboso, ezalaki mwa mpasi natya makanisi na ngai esika moko banda ebandeli tii nsuka ya makita. Kasi likita oyo ya sika esalisi ngai natya likebi mpe namibongisaka malamu na ndako.’”

Libota moko na Autriche ekomaki boye: “Botángi na biso ya Biblia ya pɔsɔ na pɔsɔ elongo na mwana na biso ya mwasi ya mbula 10 ezalaki pɛtɛɛ te. Kasi eteni ‘Makambo ya motuya na Liloba ya Nzambe’ elendisaki biso tópesaka biyano kozanga kokakatana. Sikoyo, biso nyonso misato tosepelaka kobongisa botángi ya Biblia ya pɔsɔ na pɔsɔ. Oyo eleki ntina, tokoki komona ndenge mwana na biso azali kokola na elimo.”

Ndeko Ines na Allemagne alobi boye: “Namonaka ete soki nabongisi makambo oyo tokoyekola mpe nakanisi yango na mozindo, nalendisamaka mingi. Liboso, nazalaki mpenza kosala bolukiluki mingi te. Sikoyo, boyokani na ngai ná Yehova ekómi malamu koleka. Mokili ya Satana ezali kolɛmbisa ngai mpe kosilisa ngai makasi. Makita epesaka ngai lisusu makasi mpe esalisaka ngai nakoba, nazonga nsima te.”

Bandeko ya masangá ya Îles Salomon bazali kosepela mingi na likita ya sika mpe bazali kosala milende mingi mpo na kozwela yango mpenza matomba. Masangá mingi ezali na bamboka ya kati mpenza, na bisika oyo kura to Internet ezali te, mpe bandeko mingi bazali bazwi te. Ndenge nini basalaka mpo na kozwa bisaleli ya kolakisa video mpe kotala bavideo ya makita sanza na sanza? Basakoli ya lisangá moko ya esanga Malaita bazwaki ekateli ya kosala elongo mpo na kotɛka kokoti. Basangisaki mbongo na lisangá mpo bákoka kosomba bisaleli ya kolakisa video oyo esalaka na masini ya kura oyo eutaka na moi (panneau solaire). Mpo na kozwa bavideo sanza na sanza, bandeko mibali basalaka mobembo na mboka ya pembeni oyo Internet ezali mpo bákoka kozwa bavideo na Internet, na nsima bákabolela yango bandeko mosusu ya lisangá.

 Ndeko mobali moko na États-Unis akomaki boye: “Nakangaka makambo malamu soki nazali komona bililingi. Nabundaka na mokakatano yango esali sikoyo bambula koleka 40. Mpo nakanga ntina ya likambo moko mpe nayeba kolimbolela yango moto mosusu, esɛngaka natánga yango mbala na mbala. Yango wana, nalingi kopesa Lisangani ya Mikóló-Bakambi matɔndi mingi mpo na bavideo mpe bililingi nyonso oyo tozali kozwa. Bavideo ya maloba ya ebandeli ya mikanda ya Biblia ezali malamu mingi, mpe bililingi oyo ezali na mokanda ya likita ezali mpenza oyo nasengeli na yango! Ezali polele ete Yehova apamboli milende oyo bozali kosala mpo na basaleli na ye. Napesi bino matɔndi mingi.”

Malawi