Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Warwick, New York: Biro monene

Makambo ya esengo ya mbula eleki

Makambo ya esengo ya mbula eleki

 NA ntango oyo mokili ya Satana ezali kokutana na makama ndenge na ndenge, basambeli ya solo ya Yehova bazali kokoba kozala “na mingi ya kosala na mosala ya Nkolo.” (1 Ko. 15:58) Balapolo oyo elandi emonisi ndenge oyo Batatoli ya Yehova na mokili mobimba bazali kosala makasi mpo na komonisa ete bazali ‘kotyela Yehova motema . . . , kosala malamu . . . , mpe kosala makambo na bosembo.’Nz. 37:3.

Biro monene elongwe na Brooklyn ekei na Warwick, mpe biro ya filiale ekei na Wallkill

Mosala ya kotonga bandako mosusu na Wallkill, kaka na etúká ya New York, esilaki mokolo ya 01/02/2016. Na nsima, komite ya filiale ya États-Unis, Departema ya mosala, mpe badepartema mosusu ya Betele ekómaki na Wallkill. Ntango misala na biro monene ya sika na Warwick ekómaki pene na nsuka, libota ya Betele ya Brooklyn ebandaki mosala monene ya  kolongwa na engumba New York mpo na kokende kofanda na Warwick, oyo ezali na zamba, mosika na engumba.

Mokolo ya yambo 03/04/2017, biro monene na Warwick ekofungwama mpo bato bábanda kosala bavizite. Na bavizite yango, bakolakisa mpe bato makambo misato ya minene oyo etali ebongiseli ya Yehova mpe ekozala na bandeko oyo bakotambwisa bapaya oyo bakoya.

  1. “Biblia mpe nkombo ya Nzambe” ekomonisa Babiblia ya kala oyo eyebani mingi te mpe ekomonisa polele ete nkombo ya Nzambe ezwami na Makomami.

  2. “Libota moko mpo na nkombo ya Yehova” ekolakisa makambo ya kala oyo emonisi libula ya elimo ya Batatoli ya Yehova, ekomonisa ndenge oyo Yehova azalaki mokemoke kotambwisa, koteya, mpe kobongisa basaleli na ye mpo básala mokano na ye.

  3. “Biro monene—Kondima emonani na misala” ekolimbola makambo oyo Bakomite ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi esalaka mpo na kosalisa basaleli ya Yehova báyanganaka elongo, bákómisa bato bayekoli, bázwa bilei ya elimo, mpe bálingana lisusu mingi.

Bavizite ekobanda kosalema kobanda mokolo ya yambo tii mokolo ya mitano, kobanda na ngonga ya 8:00 na ntɔngɔ tii na ngonga ya 16:00 na mpokwa. Na boumeli ya miniti 20, bakolakisa mpe bato oyo bayei kosala vizite mwa bisika mosusu na bandako oyo ezali na babiro mpe misala mosusu mpe lopango mobimba ya Betele. Vizite ya mokuse ekobanda kosalema kobanda mokolo ya yambo tii mokolo ya mitano, na ntɔngɔ kobanda na ngonga ya 8:00 tii na ngonga ya 11:00, mpe nsima ya midi kobanda na ngonga ya 13:00 tii na ngonga ya 16:00.

Liboso ya kopona mokolo ya kosala vizite, okoki kokɔta na jw.org mpe kotala na esika bakomi MAKAMBO ETALI BISO > BABIRO MPE VIZITE > États-Unis.

NA ETENI OYO

Mosala ya kosakola na mokili mobimba esengeli kozwa esika ya liboso

Ndenge nini bandeko oyo bazalaki na Betele bazali komesana na bomoi ya sika na teritware?

“Na kartye oyo, bino bozali bato malamu koleka”

Na mokolo ya 07 mpe 08/05/2016, oyo bafungolaki Betele mpo na kolakisa bililingi oyo emonisi lisolo ya Biblia, litatoli malamu epesamaki na bato ya kartye oyo bazali zingazinga ya Betele ya Brooklyn

Likita ya sika mpo na Bomoi mpe mosala ya bakristo

Na sanza ya yambo 2016, mbongwana esalemaki na makita ya kati ya pɔsɔ na masangá ya mokili mobimba.

TV JW ‘ezali kolendisa biso mpe kokitisa biso mitema!’

TV JW ebandaki na mobu 2014 mpe sikoyo bato bazali kotala yango na minɔkɔ koleka 90. Bato oyo batalaka yango balobi nini?

Molulu ya kofungola Babetele

Molulu ya kofungola bandako ya sika ya Betele ya Arménie mpe ya Kirghizistan ezalaki ntango ya esengo mpo na basaleli ya Yehova na bikólo yango.

Bikateli ya batribinale na 2016

Makambo nini ya kosamba na tribinale Batatoli ya Yehova bakutanaki na yango na 2016?

Bansango oyo euti na mikili ndenge na ndenge

Bansango ya sika oyo etali misala ya Batatoli ya Yehova na Allemagne, Argentine, Bélize, Burundi, Congo (Kinshasa), Italie, Népal, Ouganda, mpe Papouasie-Nouvelle-Guinée.