Yekolá mateya ya Biblia na lisalisi ya babuku mpe mwa babuku oyo okoki kozwa na Internet. Okoki mpe koyoka botángi ya babuku na minɔkɔ ebele mpe kotala bavideo na minɔkɔ ya bababa.

Poná monɔkɔ moko mpe finá esika bakomi Luká mpo na komona mikanda oyo ezali na monɔkɔ yango. Okoki kobɛta ndambo ya maloba mpo na komona titre ya mokanda oyo ozali koluka.