Eyano ya Biblia

Biblia elobi te ete Nzambe nde atindaka makama ya mipɛpɛ makasi to ya koningana ya mabele oyo tomonaka lelo. Bitumbu ya Nzambe ndenge emonisami na Biblia ekeseni na makama oyo euti na mipɛpɛ makasi to na koningana ya mabele.

  1. Nzambe abomaka bato bibomelá te. Biblia elobi boye: “Moto amonaka oyo emonanaka na miso; kasi Yehova, amonaka ndenge motema ezali.”​—1 Samwele 16:7.

  2. Yehova amonaka makambo oyo ezali na mitema ya bato mpe abomaka kaka bato oyo amoni ete bazali mabe.​—Ebandeli 18:23-32.

  3. Nzambe akebisaka bato liboso, na ndenge yango apesaka bato oyo bayokeli ye libaku ya kokima.

Nzokande, ntango makama ya mipɛpɛ makasi to koningana ya mabele ebɛtaka, elakaka mpenza te, mpe ebomaka bato bibomelá. Kutu, makama mingi ezali kouta nde na bozoba ya bato bango moko. Bazali kobebisa mabele, kotonga bandako na bisika oyo mabele ekoki koningana, mai ekoki kozindisa, mpe bongo na bongo.